Main Menu
User Menu

CZK - Volant (riadená protitanková strela)

V roku 1955 sa Konštrukte Trenčín začali vývojové práce na riešení riadenej protitankovej strely (krycí názov VOLANT).


Zastavené v roku 1961 po úspešných skúškach v ZSSR.Zdroj : ŠTAIGL, Jan Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 – 1960, str. 67, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Volant-riadena-protitankova-strela-t121803#416812Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Volant-riadena-protitankova-strela-t121803#416812Version : 0
Diskuse
Volant zatiaľ presúvam z PVO do medzi Protitankové zbraně. Ak by mal niekto čas a chuť, tak popis PTRS a jej vývoj od Mgr. Martina Dubánka je v ATM č. 10 / 2008 na stranách 80-82.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-Volant-riadena-protitankova-strela-t121803#417214Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-Volant-riadena-protitankova-strela-t121803#417214Version : 0
MOD