Main Menu
User Menu

CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště)

Veliteľsko-štábne pojazdné pracovisko OT-62/R2 bolo určené ako mobilné veliteľské stanovište tankových a mechanizovaných jednotiek. Umožňovalo veliteľovi tankovej alebo motostreleckej jednotky spojenie s nadriadenými alebo podriadenými veliteľmi.

Vývoj prebiehal v rokoch 1962 – 1965.
Výroba : PPS Detva od roku 1967.

T T D vozidla sú zhodné s OT-62 .
Vozidlo nemalo žiadnu (lafetovanú) výzbroj. Výzbroj tvorili len osobné zbrane osádky.
Pribudli 4 prútové antény na stropnom pancieri vozidla

V bojovom priestore vzniklo 6 pracovísk pre :
- veliteľa,
- veliteľa vozidla,
- 2 dôstojníkov štábu,
- 2 radistov.

Vybavenie vozidla :
- VKV rdst R-113,
- KV rdst R-112,
- VKV rdst R-105D,
- VKV rdst R-105u,
- antény a anténové fitre,
- TP-25, telefónny prepojovač TU-11 R,
- zdroj elektrického prúdu NS 600 a prídavné akumulátory.Zdroj : Štefan ZUPKO, Juraj ZUPKO - OBRNENÁ TECHNIKA - Magnet Press Slovakia 2002
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-R2-velitelsko-stabni-pracoviste-t84622#311354Verze : 1
Veliteľské stanovište OT-62/R2 je aplikáciou plávajúceho pásového obrneného transportéra OT-62 PK. Predstavuje pohyblivý bod velenia a je určené na zabezpečenie velenia v tankových a motostreleckých útvaroch a jednotkách.

V OT-62/R2 sú tri priestory :
- vodiča,
- štábny,
- motorový a prevodový.

OT-62/R2 má na rozdiel od základného OT toto špeciálne vybavenie a výzbroj :
- spojovací uzol, skladajúci sa z rádiostaníc R-112, R-113 a R-105,
- streleckú vežičku, v ktorej sú lafetovaný UK vz.59 a lafetovaná tarasnica T-21,
- prístroje pre denné a nočné videnie a pozorovací prístroj TPKU,
- nasávací a odsávací ventilátor,
- špeciálny ventilátor ( filtroventilátor) pre vytvorenie pretlaku vo vozidle pri prekonávaní úsekov, zamorených rádioaktívnymi látkami,
- generátor G-74 s relé-regulátorom RRT-31 M + 4 ks akumulátorov,
- vyťahovací stôl pre prácu štábu, stolík a sedačka pre veliteľa, sedačky pre 3 dôstojníkov a 4 radistov a závesné lôžka pre oddych osádky, 3 rebríky pre nasadnutie a výstup osádky,
- nabíjací agregát, náhradné alkalické batérie a rôzne pomocné prístroje elektrovýzbroje,.

Vozidlo je zakryté pancierovým stropom s 3 otvormi pre vstup a výstup osádky, otočná vežička a okno, ktoré sa zakrýva pancierový vekom, ovládaným zvnútra vozidla. Strop a steny štábneho priestoru a priestoru vodiča sú vylepené vrstvou tepelnej a zvukovej izolácie.

Okrem toho sú vo vozidle konzoly a návarky pre navigačné zariadenie a rdst, aby bolo možné dokompletovať na vozidlo R3.

Na vonkajšej strane vozidla sú 3 tyčové antény, 11 m teleskopická anténa, nabíjací agregát, pancierová skrinka na baňku s PHM a 3 skrinky s jednotkovou súpravou.

Spojovací uzol
Rádiostanica R-112 - prijímacia – vysielacia relefónno-telegrafná simplexná.
Rádiostanica R-113 – prijímacia – vysielacia so simplexnou fónickou prevádzkou a poloduplexnou fónickou prevádzkou.
Rádiostanica R-105 – prenosná, prijímacia –vysielacia so simplexnou fónickou prevádzkou.

Telefónna výzbroj
Poľný telefónny prepojovač TU-11R pre 10 účastníkov.

Telefonně prístroje – 3 ks TP-25Rd ( 2 ks prenosné – 1 ks v OT )
Cievky poľného kábla – 4 ks po 500 m.

Pozorovacie prístroje
Pozorovací prístroj č.v.54.36.318
Pozorovací prístroj TPKU
Infrahľad TVN-2
Svetlomety : 2 ks FG-10R

Elektrická výzbroj
Napätie v sieti : 24 -29 V
4 ks akumulátorov typu 6-ST-148spec
Alkalické akumulátory : 7 ks ( 2 ks v rdst – 5 záložných )
Dynamo – derivačné, typ G-74
Reléregulátor, typ RRT-31 M
Ostatná elektrická výzbroj je zhodná s OT-62

Nabíjacie zariadenie
Typ NS 1250 A
Hmotnosť 56 kg
Motor : typ ZB-5 AB -

Dynamo, typ ZG51A
Rozvádzač, typ ZR-1250 A.

Vežička strelca
7,62 mm univerzálny guľomet UK vz.59
Tarasnica T 21
Zameriavací ďalekohľad 1 x 46
Guľometný zameriavací infrahľad PPN-2

Hlavné technické údaje :
Typ transportéra – stredný, obrnený, plávajúci na základe OT-62 PK
Počet miest : 10 ( pri plávaní max. 8 )

T T D vozidla sú zhodné s OT-62
Rozmery v mm:
Dĺžka : 7000
Šírka :3140
Výška :2100 po strop
Svetlá výška : 410 ( pri plnom zaťažení)

Hmotnosť kg :
Pohotovostná : 15101
Maximálna : 15901

Rýchlosti v km / hod. :
Komunikácia : max. 58,4
Cesta : 40 – 50
Terén : 25 – 35
Plavba : 8,35

Spotreba paliva na 100 km jazdy :
Cesta : 70 l
Terén : 110

Dojazd v km :

Cesta : 450 – 480
Terén : 250 – 300
Plavba : 150


Zdroj : Spoj-51-15/S Veliteľské stanovište OT-62/R2 Popis a použitie - predpis ČSĽA, Praha, 1968
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - OT-62 R/2.

OT-62 R/2.
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - Ľavá strana vozidla.

Ľavá strana vozidla.
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - Pôdorys OT-62 R/2.

Pôdorys OT-62 R/2.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-R2-velitelsko-stabni-pracoviste-t84622#344296Verze : 1
Vybavenie interiéru.


Zdroj : Spoj-51-15/S Veliteľské stanovište OT-62/R2 Popis a použitie - predpis ČSĽA, Praha, 1968
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - Rozmiestnenie sedačiek.

Rozmiestnenie sedačiek.
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - Štábny priestor - pravá strana.

Štábny priestor - pravá strana.
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - Štábny priestor - ľavá strana.

Štábny priestor - ľavá strana.
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - Priestor vodiča - pravá strana.

Priestor vodiča - pravá strana.
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - Priestor vodiča - ľavá strana.

Priestor vodiča - ľavá strana.
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-R2-velitelsko-stabni-pracoviste-t84622#344297Verze : 0
OT-62/R2 na snímku pořízeném patrně v průběhu vojskových zkoušek.
CZK - OT-62/R2 (velitelsko-štábní pracoviště) - (Bojová příprava)

(Bojová příprava)
URL : https://www.valka.cz/CZK-OT-62-R2-velitelsko-stabni-pracoviste-t84622#311590Verze : 0
MOD