Main Menu
User Menu

CZK - OA Š-971 "Jarmila"

     
Název:
Name:
Škoda Š-971 "Jarmila"
Originální název:
Original Name:
Škoda Š-971 "Jarmila"
Kategorie:
Category:
prieskumné vozidlo
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AZNP, Mladá Boleslav /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1954-DD.MM.1955
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
3 prototypy
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1954
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
4062 kg
Celková délka:
Overall Length:
4020 mm
Celková šířka:
Overall Width:
1860 mm
Celková výška:
Overall Height:
1870 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
359 mm
Pancéřování:
Armour:
?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-603 A
- zážehový, vidlicový, vzduchem chlazený, s přímým vstřikem paliva
- počet válců: 8
- vrtání: 75 mm
- zdvih: 72 mm
- objem válců: 2.545 cm3
- maximální točivý moment: ? Nm při ? ot/min
Výkon:
Power:
55 kW při 4200 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
4+R
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
78 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
? m
Výzbroj:
Armament:
guľomet DT kalibru 7,62 mm (500 nábojov)
24 ks ručných granátov RG vz.34
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mrg. Martin Dubánek - Prototypy československých obrněných automobilů na podvozku T 805, HPM č.1/2006, ISSN: 1210-1427
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-S-971-Jarmila-t224532#624784Verze : 2
MOD
Pri budovaní nových obrnených jednotiek povojnovej československej armády sa nevenovala pozornosť obrnených automobilom. Tie sa však počas 2. svetovej vojny ukázali ako vhodný prostriedok k prieskumným činnostiam. Zmena nastala až po nástupe nového náčelníka Generálneho štábu amádneho generála Václava Kratochvíla, ktorý 31.3.1952 schválil požiadavku Veliteľstva tankomechanizovaného vojska na vývoj nového ľahkého obrneného automobilu.

Podľa zadávacích podmienok na vývoj mala byť pre OA použitá platforma nového ľahkého nákladného vozidla Tatra 805. Platforma mala byť použitá bez nejakých významnejších zmien. Výzbroj mal tvoriť jeden guľomet lafetovaný v zhora otvorenej veži, ďalší guľomet mal byť lafetovaný v prednej časti korby. Maximálna výška nemala presahovať 2.000 mm a hmotnosť 3,5 až 4 tony.

Na porade zástupcov VTÚ a VTMV dňa 21.5.1952 bolo pracovníkmi VTÚ oznámené, že pôvodná platforma Tatra 805 nebola pre obrnené vozidlo vhodná. Navrhovali modifikáciu platformy s motorom umiestneným v zadnej časti vozidla. VTÚ v 10/1952 vypracoval nové technické požiadavky, ktoré však veliteľ VTMV brig. gen. Vladimír Janko neschválil. Trval na použití nezmenenej platformy, ktorá sa mala opancierovať ako sovietsky BA-64. Vozidlo malo byť zhotovené svojpomocne v poľných dielňach. Mal by však najprv vzniknúť drevený model.

V poverenej firme AZNP Mladá Boleslav však i naďalej pracovali na predbežnom projekte s motorom vzadu. Projekt niesol označenie Š-971 alebo tiež "Jarmila". Na výskumnej rade náčelníka III. odboru VTÚ, ktorá sa konala 12.12.1952 však zástupca VTMV trval na požiadavke gen. Janka a preto bolo VTÚ nútené poveriť firmu AZNP, aby predložila ideový návrh vozidla, ktorý by využíval štandardnú valníkovú platformu Tatra 805. Konštruktéri návrh promptne vypracovali a predložili k posúdeniu už 5.1.1953. Okamžite sa však prejavili nedostatky projektu, na ktoré sa upozorňovalo už v úvode projektu. Návrh vozidla s motorom vzadu bol odobrený a schválený pravdepodobne 13.6.1953. Ako bolo v tom čase zvykom takmer u každého projektu, i tu dochádzalo k požiadavkam na zmenu špecifikácií. Napr. 7.3.1953 požiadalo VTMV o vypustenie lafetácie guľometu v korbe vozidla. Pôvodne mali byť vyrobené štyri prototypy, prvý z nich mal byť z nepancierovaných plechov. Pôvodne požadovalo MNO dodávku 155 sériových vozidiel.

V roku 1954 bolo rozhodnuté o postavení len trojice prototypov. Podľa hlásenia z 5.2.1955 bol prvý prototyp z nepancierovanej ocele postavený v roku 1954. Druhý a tretí prototyp mali vzniknúť v prvej polovici roka 1955. Niektoré z prototypov mali mať upravené chladenie motora, ktoré bolo najväčšou slabinou projektu.

Rok 1955 sa niesol v znamení aktívneho testovania prototypov. Začiatkom roka 1956 sa prijalo rozhodnie poveriť firmu Tatra modifikáciou neuspokojivého chladenia motora. To sa pravdepodobne podarilo až začiatkom 8/1956, 8.8.1956 boli nariadené vojskové skúšky. Tie mali prebehnúť od 21.8. do 8.9.1956 v priestoroch posádky v Tábore. To sa však nestalo. Dňa 14.8.1956 Náčelník generálneho štábu oznámil veliteľovi VTMV, že Š-971 nebude zaradená do výzbroje a s projektom sa neráta ani v perspektívnom pláne výroby. Veliteľ VTMV dostal rozkaz uložiť dvojicu prototypov do konca roku 1958. V roku 1958 bol jeden Š-971 vedený v stave 4. tankovej základni v Stráži nad Ralskem, k 14.8.1961 vykazovala armáda ešte dve vozidlá. Žiadny z trojice prototypov evidenčných čísel 59745, 59547 a 59674 sa nedochoval.

Podrobnejšie údaje, zákulisie vývoja a pod. sa nachádza v tomto zdroji1).

1)Mgr. Martin Dubánek - Prototypy československých obrněných automobilů na podvozku T 805, HPM č.1/2006, ISSN: 1210-1427
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
https://www.t805.cz/t805/10-Bojove-prototypy
VHA

CZK - OA Š-971 Jarmila - Prototyp Š-971 ev.č. 59547 v Prahe v roku 1954

Prototyp Š-971 ev.č. 59547 v Prahe v roku 1954
CZK - OA Š-971 Jarmila - Prototyp ev.č. 59745

Prototyp ev.č. 59745
CZK - OA Š-971 Jarmila -


CZK - OA Š-971 Jarmila -


URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-S-971-Jarmila-t224532#624825Verze : 10
MOD
Uložením prototypov Š-971 do skladov v roku 1956 však nebol koniec ich kariéry. Po takmer roku od zrušenia projektu sa v roku 1957 využil jeden prototyp na vytvorenie demonštrátora nosiča novovyvíjaného 82 mm bezzáklzového kanóna vz.59. Motívom bolo dať prieskumným jednotkám, ktoré doposiaľ používali iba motocykle M-72 s prívesným vozíkom, moderné vozidlo.

Požiadavka znela na dokončenie ľahkej verzie tohoto kanóna, ktorý by sa dal namontovať na vyvíjaný obrnený transportér OT-64, sovietske výsadkové vozidlo AT-P a Š-971. Š-971 malo poslúžiť na overenie tejto myšlienky.

Existovali dve návrhy. Jednoduchším návrhom bolo umiestniť celý kanón s podvozkom do korby vozidla s možnosťou kruhového odmeru. Druhý návrh rátal s montážou kanóna na pivot pevne spojený s vozidlom. Ideový návrh vypracovalo Výskumné delostrelecké pracovisko, ktoré návrh odoslali Veliteľstvu tankového vojska 6.7.1957.

Umiestnenie zbrane na Š-971 si vyžiadalo veľké zásahy do konštrukcie vozidla. Odstránená musela byť veža, úpravy by zasiahli bočné a vrchné panciere. Pre dosiahnutie vyššej elevácie kanóna museli byť bočné panciere sklápateľné. Problémom bolo i umiestnenie munície. Uvažovaná zásoba 17 nábojov by neumožnila otváranie pravých bočných dvierok (až po vystrelení niekoľkých nábojov), ľavé dvierka by nebolo možné otvárať vôbec. Riešením by bolo obmedzenie zásoby munície na 10 nábojov. Počet členov posádky by sa zvýšil o jedného. V roku 1957 vznikla jedna funkčná vzorka.

Zápory návrhu však prevažovali a padlo rozhodnutie o zrušení tejto modifikácie. Celá táto snaha však oživila myšlienku vývoja obrneného automobilu a vznikla požiadavka na ďalší vývoj novej pancierovej karosérie na platforme Tatra 805 s motorom vpredu. O dva roky neskôr vznikol nový projekt OA-82 Jarmila II.

Mrg. Martin Dubánek - Prototypy československých obrněných automobilů na podvozku T 805, HPM č.1/2006, ISSN: 1210-1427
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-S-971-Jarmila-t224532#624827Verze : 4
MOD
Origo video VHÚ Praha
URL : https://www.valka.cz/CZK-OA-S-971-Jarmila-t224532#632829Verze : 1