Main Menu
User Menu

CZK/DEU - ZK 412 (MK SS 42)

     
Název:
Name:
ZK 412
Originální název:
Original Name:
MK SS 42
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zbrojovka Brno, Brno /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
4,8 kg
Ráže:
Calibre:
8 mm
Náboj:
Cartridge:
8 mm Rapid
Délka:
Length:
980 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
418 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
? ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
? m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-DEU-ZK-412-MK-SS-42-t35803#542266Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-DEU-ZK-412-MK-SS-42-t35803#542266Version : 0
MOD
Automatická karabina


Ráže: 8 mm Rapid
Celk. délka: 980 mm
Délka hlavně: 418 mm
Drážky: 4, vpravo
Stoupání: 400 mm
Zásobník: schránkový, odnimatelný
Kapacita: 30 nábojů
Hmotnost zbraně s prázdným zásobníkem: 4800 g
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-DEU-ZK-412-MK-SS-42-t35803#42077Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-DEU-ZK-412-MK-SS-42-t35803#42077Version : 0
MOD
Počas 2.svetovej vojny vznikol projekt náboja stredného balistického výkonu i v Zbrojovke Brno. Jednalo sa o náboje 7 mm Rapid a 8 mm Rapid.
Pre náboj 8 mm Rapid vyvinuli bratia Kouckí samočinnú karabínu ZK 412.
Vývoj bol zadaný hlavným úradom vedenia Waffen SS (SS-Führungshaptamt) niekedy začiatkom roku 1942 a bol sledovaný a riadený spojovacím štábom Zbraní SS pri Škodových závodoch a Zbrojovke Brno. Zbraň niesla označenie MK SS 42 (nezamieňať s MP SS 42 - ZK 403, ktorý sa vyvíjal súbežne).
Zbraň fungovala na princípe odberu prachových plynov, zbraň strieľa z otvoreného záveru, podobne ako samopaly na pištoľové strelivo a nemá možnosť streľby jednotlivými ranami. Zásobník mal dvojradové vyústenie a jeho kapacita bola pravdepodobne 30 nábojov. Cieľnik (hledí) je nastaviteľné od 100-300 metrov. Zbraň vzhľadom na to, že sa jedná o vzorový kus je z veľkej časti vyrobená precíznym trieskovým obrábaním, lisované súčiastky by boli záležitosťou až sériovej výroby.
Jediný dochovaný exemplár sa nachádza v Historickom ústave AČR. Viac informácií o vývoji a skúškach tejto zbrane chýbajú.


kaliber: 8 mm Rapid
celková dĺžka: 980 mm
dĺžka hlavne: 418 mm
dĺžka hlavne s úsťovou brzdou: 468 mm
počet drážok: 4, vpravo
dĺžka zámernej: 337,5 mm
kapacita zásobníka: cca 30 nábojov
režim streľby: len automatická streľba
hmotnosť zbrane s prázdnym zásobníkom: 4800 g

Strelecký magazín 10/97 Jan Skaramoušský, foto Jiří Česák-zbierka HÚ AČR

URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-DEU-ZK-412-MK-SS-42-t35803#132712Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-DEU-ZK-412-MK-SS-42-t35803#132712Version : 0
MOD
Střelecká revue 11/2007

URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-DEU-ZK-412-MK-SS-42-t35803#376947Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-DEU-ZK-412-MK-SS-42-t35803#376947Version : 0