Main Menu
User Menu
Škoda T-16 - projekt

Jedná sa o povojnové rozvinutie konštrukcie Škoda T-15. Posledný 5. prototyp tohoto prieskumného tanku objednaného za druhej svetovej vojny nemeckým zbrojným úradom, stál na konci vojny bez veže a výzbroje v materskej továrni v Plzni. Vo firme vznikla snaha o úpravy a modernizáciu tohoto stroja. Bola upravená korba, ktorej krabicový tvar bol upravený namontovaním šikmej čelnej pancierovej dosky. Stroj nemal pôvodnú vežu pre T-15 a tak dostal provizórium v podobe veže z LT vz. 35. Takto upravovaný pôvodný prototyp Škoda T-15 obdržal nové označenie T-15A, neskôr T-15S.

Podľa projektu sa čelo tejto veže malo upraviť tak, aby sa mohla namontovať nová výzbroj, ktorú mal tvoriť 47 mm kanón Škoda A24 alebo 57 mm kanón Škoda A25, ktorý sa nachádzal vo vývojom štádiu. Stroj mal dostať novú pohonnú jednotku. Jednalo sa o vznetový motor Tatra T-103. Takto upravený stroj mal niesť označenie Škoda T-16, no prototyp nebol nikdy postavený. Upravovaný prototyp T-15/A/S skončil v 50. rokoch v šrote.

Pavel Pilař - Průzkumné tanky Škoda T-15 a Praga TNH n. A., HPM č. 3/2000
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I. část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
URL : https://www.valka.cz/CZK-DEU-Skoda-T-16-t194126#141680Verze : 1
MOD