Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
T-72M3 CZ
Originální název:
Original Name:
T-72M3 CZ
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1996-DD.MM.1996 Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín s.p., Nový Jičín
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR sériová výroba nebyla zahájena / serial production was not started
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1996
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
46000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9550 mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
3755 mm
Celková výška:
Overall Height:
2185 mm (po věž)
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
vychází z typu T-72M (korba + věž), přidáno dynamické pancéřování DYNA-72
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-46 TC
- původní V-46 vybavený dvěma turbodmychadly
Výkon:
Power:
625 kW (?) při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
upravená mechanická převodovka tanku T-72M
- počet stupňů: 7+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30°
Boční náklon:
Side Slope:
25°
Překročivost:
Trench Crossing:
2,7 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,83 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,2 m (bez přípravy)
5 m (s přípravou)
maximální šířka vodní překážky: 500 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón 2A46
- ráže: 125 mm
- náboje pro kanón: 36 kusů
- stabilizátor kanónu: 2E28M
- střelba na dálku:
-- ve dne: 5000 m
-- v noci: 4000 m
Vedlejší:
Secondary:
spřažený kulomet PKT
- ráže: 7,62 mm
- náboje pro spřažený kulomet: 2000 kusůprotiletadlový kulomet NSVT
- ráže: 12,7 mm
- náboje pro protiletadlový kulomet: 720 kusů
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
Zaměřovací, pozorovací a orientační přístroje:
laserový dálkoměrný zaměřovač: TURMS-T
zaměřovací infradalekohled: TURMS-T
pozorovací přístroj velitele: TURMS-T
noční pozorovací přístroj: TURMS-T
infrahled řidiče: NV-3P
navigační systém: NBV-97


Spojovací prostředky:
souprava přijímač - vysílač: RF-1350
radiová stanice: RF-13
zesilovač: ZV-13
interkom: BCC 600


Pasivní a aktivní ochrana:
dynamická ochrana: DYNA-72
systém detekce a indikace ozáření: SCC-1 OBRA
zadýmovací zařízení: TDA
dýmové granáty: DGO-1
ochrana proti radiolokačnímu průzkumu: REDA
maskovací barva: U 2 500
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/CZE-T-72M3-CZ-t17741#323160Verze : 1
MOD
T-72M3 CZ


Tanky T-72M3 CZ a T-72M4 CZ sú české modifikácie sovietskeho stredného tanku T-72. Plánovanej modernizácii predchádzala výskumná etapa označená ako „Moderna“, ktorá mala za úlohu zistiť možnosť účinnej modernizácie tanku T-72. Na tejto etape sa podieľala väčšina vojenských technických ústavov a Vojenský opravárenský závod 025 pod vedením Vojenského technického ústavu pozemných síl vo Vyškove. Experimentálne modely s francúzskymi zameriavačmi firiem SAGEM a SFIM a s návesnou dynamickou ochranou DYNA boli prvýkrát predstavené na vojenskom veľtrhu IDET 94. Výskumom bolo skonštatované, že tank je schopný modernizácie, ale tiež bolo analyzované, že zabudované SRP nevykazovali požadované parametre.

Vývoj modernizovanej verzie bol zahájení koncom roku 1995 pod označením „VETRA“. Ako systémový integrátor projektu bol určení VOP 025 Nový Jičín, pretože ako jediný v ČR je držiteľom technickej a opravárenskej dokumentácie a má skúsenosti v oblasti tankovej techniky. Prototyp T-72M3 bol pripraven do konca roku 1997. Komplexnejšiu modernizáciu predstavoval typ T-72M4 CZ (cenovo náročnejší), ktorý sa vyznačoval zlepšením všetkých troch základných charakteristík tankov (palebná sila, ochrana, pohyblivosť), oproti verzii M3 CZ, kde bola pohyblivosť ponechaná na rovnakej úrovni ako u typu T-72.


Obidve české modernizované verzie tanku T-72 sú vyzbrojené pôvodným ruským kanónom 2A46 a stabilizátorom 2E28M. Ako munícia sa používa pôvodná muníciu a nový podkaliberný náboj so strelou typu APFSDS-T, ktorý má wolfrámový penetrátor od izraelskej firmy IMI a spáliteľnú nábojku Z 62 českej spoločnosti ALIACHEM divízie SYNTHESIA, ktorý prebíja 500 mm hrubý homogénny pancier na vzdialenosť 2000 metrov. Vedľajšiu výzbroj zahŕňa protilietadlový guľomet NSVT kalibru 12,7 mm s palebným priemerom 720 nábojov a spriahnutý guľomet PKT kalibru 7,62 mm s palebným priemerom 2000 nábojov. Presnosť streľby a schopnosť vyhľadávať a ničiť ciele v noci a za sťažených meteorologických podmienok bola oproti pôvodnému štandardu T-72M podstatným spôsobom zvýšená cestou zástavby nového systému riadenia paľby TURMS-T talianskej spoločnosti Officine Galileo. Tento SRP vychádza z typu OG14L3 TURMS, ktorý je použitý v tanku C1 Ariete. Súčasťou SRP sú zameriavače strelca a veliteľa, balistický počítač so zálohami a senzorami.


Zameriavač veliteľa je stabilizovaný v dvoch rovinách a je vybavený denným (zväčšenie 4x a 12x) a denným/nočným termovíznym (zväčšenie 5x a 13x) kanálom. Môže byť vybavený aj laserovým diaľkomerom typu Nd-Yag.
Strelcov zameriavač je stabilizovaný v dvoch rovinách a je vybavený rovnakým termovíznym kanálom a denným kanálom o zväčšený 2,5x a 10x. Je vybavený laserovým diaľkomerom typu Nd-Yag o dosahu 250 až 9995 metrov s presnosťou + 5m. Zameriavače umožňujú identifikovať cieľ cez deň na vzdialenosť minimálne 5000 metrov a v noci na vzdialenosť 4000 metrov. SRP umožňuje funkciu Hunter-Killer a obdobne ako u iných moderných tankov môže viesť streľbu na cieľ i veliteľ tanku pokiaľ nájde cieľ s vyššou prioritou.
Ďalšie systémy tanku tvorí vnútorný diagnostický systém, navigačný systém NBV-97 (kombinuje prijímač družicovej navigácie GPS a inerciálny navigačný komplet), systémy vnútorného spojenia (intercom BCC 600) spoločnosti Mesit a systémy vonkajšieho spojenia (stanica RF-1350, rádiokomplet RF-13 a zosilňovač ZV-13) kompatibilný so štandardami NATO. Vodič je vybavený pasívnym noktovízorom 2. generácie NV-3P.

Základ pancierovej ochrany tvorí pôvodné konštrukčné riešenie, ktoré je na exponovaných miestach vybavené kompozitným pancierovaním a to na čele korby je pancierovanie s vrstvou sklenenými vláknami vystuženého plastu. Tank T-72M3 / T-72M4 je vybavený prídavným dynamickým pancierovaným typu DYNA (43 - 44 blokov rôznej veľkosti na čele korby, 11 zložených blokov na čele veže z toho 9 veľkých a dva menšie odklápacie a jeden blok nad guľometom, ďalších 15 blokov je umiestnených na strope veže a 2 po bokoch veže), ktoré zabezpečuje zvýšenie ochrany proti strelám všetkých typov. Týmto pancierovaným je chránené čelo korby, veže, predná časť bokov a väčšina stropu veže. Efektívne zvýšenie ochrany je asi na 220% proti kumulatívnej munícii v oblasti čela korby a 300% na čele veže. Tieto údaje platia pre korbu a vežu do uhlu 20° resp. 35° od pozdĺžnej osi tanku. V oblasti stropu veže je ochrana proti kumulatívnej munícii zvýšená o 360%. Boky korby sú chránené gumovými ochrannými krytmi pásov o hrúbke 10 až 20 mm, ktoré pomáhajú zvýšiť odolnosť bokov korby proti kumulatívnym strelám o 200%. Ochrana posádky proti mínam je zvýšená úpravou dna korby núdzového príklopu pod vodičom a zavesením jeho sedačky na strop korby.
Tank T-72M3/4 je vybavený systémom aktívnej ochrany tanku typu "soft kill" SDIO poľskej spoločnosti PCO Warszawa. Ten v sebe integruje detektory ožiarenia laserovým lúčom SCC-1 OBRA, ktoré sú rozmiestnené tak aby oblasť ich pôsobenia pokryla celú oblasť okolo tanku (2 na čele veže a 2 na bokoch). Systém spolupracuje s hlavným počítačom SRP a v prípade ožiarenia zabezpečuje automatické alebo ručné odpálenie maskovacích dymových granátov DGO-1 tlmiacich infračervené vyžarovanie do smeru ožiarenia. Tank je vybavený aj zadymovacím generátorom.


Automatický protipožiarny systém je produktom nemeckej firmy Kidde Deugra. Obsahuje protipožiarne zariadenie BUA, v priestore osádky vo veži, s optickými hlásičmi a fľašami s ekologickým hasiacou zmesou DeuGen. Obdobným systémom je zabezpečený aj priestor vodiča (hlásič je umiestnený pred vodičom). Indikácia požiaru v motorovom priestoru je riešená pomocou detekčného drôtu natiahnutého cez motorovú prepážku. Informácia o stave motorového priestoru sú dodávané do skrinky automatického ovládania umiestnenej pred vodičom.
K ochrane tanku pred magnetickými mínami bol spoločnosťou Metra Blansko vyvinutý elektromagnetický trall, ktorý vytvára náhradné magnetické pole a spôsobuje iniciáciu magnetických mín pred tankom a po jeho bokoch. Spolu s mechanickým odmínovávacím systémom NBZ-90 umožňuje relatívne vysokú rýchlosť presunu i v zamínovanom teréne. Jedna zo zložiek pasívnej ochrany tvorí aj nový maskovací náter U 2500 so zvýšenými maskovacími schopnosťami, pohlcovač mikrovlného žiarenia a maskovaciu rohož pre tepelné maskovanie. Systém ochrany proti zbraniam hromadného ničenia je pôvodný.
URL : https://www.valka.cz/CZE-T-72M3-CZ-t17741#155528Verze : 1
MOD
Jediný vyrobený T-72M3 CZ, Vojenské technické muzeum, Lešany, 2008.
CZE - T-72M3 CZ -


CZE - T-72M3 CZ -


CZE - T-72M3 CZ -


CZE - T-72M3 CZ -


CZE - T-72M3 CZ -


URL : https://www.valka.cz/CZE-T-72M3-CZ-t17741#255435Verze : 0
MOD