Main Menu
User Menu

CZE - Praha - Národní zemědělské muzeum

     
Název:
Name:
Národní zemědělské muzeum
Originální název:
Original Name:
Národní zemědělské muzeum
Druh:
Type:
zemědělské muzeum
Obec:
Municipality:
Praha
Odkaz na stránky muzea:
Museum Website:
http://nzm.cz/
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
Národní technické muzeum
Datum revize údajů:
Date of the Last Revision:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://nzm.cz/
URL : https://www.valka.cz/CZE-Praha-Narodni-zemedelske-muzeum-t188620#547840Verze : 2
Muzeum jsem navštívil před cca 5 lety, tudíž mohlo oproti popisu dojít ke změnám. Bohužel i přes rozlehlost budovy NZM, jsou prezentované sbírky poměrně málo rozsáhlé, až osekané na určité témata. Rozsah prostor je celkem malý a i zde chybí část takových exponátů, které by zde člověk mohl očekávat. Jsou zde dvě větší mistnosti, z nichž jedna je určena na časové výstavy, stejně tak jako na prezentaci zemědělství, ale do jisté míry i životního prostředí. Druhá stejně velká místnost pak obsahuje traktory a z toho co si pamatuji, jen traktory, byť mnohé jsou dozajista velmi cenné unikáty. Bohužel mi zde chyběla další technika, jako např. žací stroje, mlátičky, kombajny, eventuálně práškovací letadla (kdyby jen Let Z-37 Čmelák), o jiné technice nemluvě. Muzeum sice má čím zaujmout, přesto ve mě budilo dojem neúplnosti. Dozajista by se daly bohatě prezentovat poznatky archeologie, či více přiblížit navazující zpracující průmysl a technologie (a to i směrem do minulosti - tedy třeba mlýny). Nutno však zmínit, že muzeum má i své pobočky, které jsou konkrétně zaměřeny.
Muzeum bylo založeno roku 1918, byť má delší a bohatší minulost. Budova muzea, stavěná spolu s budovou vedlejšího NTM, byla krátce po svém dokončení zabrána německou okupační správou a muzeum se tak muselo protloukat po jiných budovách a to i mimo Prahu. Tento stav se nezměnil ani po roce 1945, kdy budova byla určena k jiným účelům, expozice a depozitáře muzea se tak dostaly do některých českých a moravských zámků, ale i jinde. Svému původnímu účelu začala budova muzea sloužit až roku 1994.
URL : https://www.valka.cz/CZE-Praha-Narodni-zemedelske-muzeum-t188620#547841Verze : 2