Main Menu
User Menu

CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově

Pamatnik se nachazi nad Armadnim muzeem Vojenského historickeho ustavu na Žizkově. Stačí dat se z muzea vpravo do kopce. Bohuzel na pamatniku zrovna zacala rekonstrukce planovana na tri roky. Takze az nahoru jsem se nepodival a impozantnim pohledu na Prahu si mohl nechat jen zdat. Ale i tam mezi stromy neco zahledl. Ale nebylo to ono. Tak za tri roky znovu no... Smile


Národní památník na Vítkově je jednou z nejvýraznějších dominant našeho hlavního města.


Tato Národní kulturní památka, umístěná na vrchu Vítkov se specifickým geniem loci, nabízí impozantní vyhlídku na Prahu.


Místo samo je spjaté s významnými obdobími českých dějin: husitstvím, emancipací moderního českého národa, legionářskou tradicí, ideály první republiky, ale i protektorátem a obdobím komunistické diktatury. Monumentální budova Památníku, která byla v době svého vzniku společně se sochou Jana Žižky z Trocnova a Hrobem Neznámého vojína koncipována jako moderní dominanta hlavního města, tak v sobě symbolicky odráží spletité novověké osudy českých zemí.


Národní muzeum, správce Národního památníku na Vítkově, nyní přistupuje k jeho rekonstrukci, při které zachová základní roviny jeho významu pro celou českou společnost – Památník jako místo piety, objekt státní propagace spjatý s legionářskou a vojenskou tradicí, významné architektonické dílo s výjimečnými exteriéry a interiéry i místo někdejšího mauzolea Klementa Gottwalda a komunistického dědictví našich dějin.


V Památníku vznikne kulturní centrum v čele s novou muzejní expozicí Křižovatky české a československé státnosti – ideje a idealisté, seznamující s moderními českými dějinami.


Tolik uvod z oficialniho webu. Kompletni informace najdete na http://pamatnik.nm.cz/index.php?p=1
CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Pohled od pamatniku

Pohled od pamatniku
URL : https://www.valka.cz/CZE-Praha-Narodni-pamatnik-na-Vitkove-t63336#226235Verze : 0
Součástí Národního pamatníku na Vitkově je Hrob neznámého vojína. Na tomto pietním místě jsou vystaveny repiliky historických bojových praporů československých a českých jednotek. Kromě tohoto je zde i skleněný sloup ve kterém jsou vzorky prsti z míst, kde bojovaly československé a české jednotky a také umírali jejich vojáci.
Zdroj: vlastní návštěva

CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Vlastní foto 21. dubna 2013

Vlastní foto 21. dubna 2013
CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Vlastní foto 21. dubna 2013

Vlastní foto 21. dubna 2013
CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Vlastní foto 21. dubna 2013

Vlastní foto 21. dubna 2013
CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Vlastní foto 21. dubna 2013

Vlastní foto 21. dubna 2013
CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Vlastní foto 21. dubna 2013

Vlastní foto 21. dubna 2013
CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Prapor 21. pluku
Vlastní foto 21. dubna 2013

Prapor 21. pluku
Vlastní foto 21. dubna 2013

CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Prapor Leteckého pluku 3 M. R. Štefánika
Vlastní foto 21. dubna 2013

Prapor Leteckého pluku 3 M. R. Štefánika
Vlastní foto 21. dubna 2013

CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Prapor československých stíhacích perutí ve Velké Británii (310., 312. a 313. squadrona RAF)
Vlastní foto 21. dubna 2013

Prapor československých stíhacích perutí ve Velké Británii (310., 312. a 313. squadrona RAF)
Vlastní foto 21. dubna 2013

CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Prapor 33. základny vrtulníkového letectva v Přerově
Vlastní foto 21. dubna 2013

Prapor 33. základny vrtulníkového letectva v Přerově
Vlastní foto 21. dubna 2013

CZE - Praha - Národní pamatník na Vitkově - Prapor 1. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. 
Vlastní foto 21. dubna 2013

Prapor 1. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.
Vlastní foto 21. dubna 2013

URL : https://www.valka.cz/CZE-Praha-Narodni-pamatnik-na-Vitkove-t63336#489984Verze : 0