Main Menu
User Menu

CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác

     
Název:
Name:
Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác
Originální název:
Original Name:
Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác
Druh:
Type:
muzeum
Obec:
Municipality:
Brno - město
Odkaz na stránky muzea:
Museum Website:
https://www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac/
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°11'31.18"N 16°36'29.93"E
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Datum revize údajů:
Date of the Last Revision:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac/
URL : https://www.valka.cz/CZE-Brno-Moravske-zemske-muzeum-Dietrichsteinsky-palac-t188794#548210Verze : 1
Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác


V Dietrichsteinském paláci se nachází tyto stálé expozice:


Pestrobarevný svět křemenných hmot kolem nás
Zaniklý život na Moravě
Pravěk Moravy
Velká Morava
Morava ve středověku
Svět nerostů
Památník Prof. Karla Absolona


Mimoto se zde konají i časové výstavy.Zdroj:
https://www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac/
URL : https://www.valka.cz/CZE-Brno-Moravske-zemske-muzeum-Dietrichsteinsky-palac-t188794#548211Verze : 0
Expozice Pravěk Moravy


Tato expozice představuje archeologické poznání pravěké Moravy. Je zde řada zajímavých exponátů, jejich kopií (Věstonická venuše, soška býčka z Býčí Skály) a modelů. Výstava je zajímavá, ale již trochu starší (cca 20 let), tudíž zde nejsou zmíněny nejnovější poznatky. Představeny jsou typické hmotné artefakty zastupující jednotlivé kultury a obdbobí v pravěku a rané době dějiné (od paleolitu do stěhování národů včetně) na Moravě (keramika, kovové předměty, kosti, kámen ...) jakož i rekonstrukce některých zajímavých ať již stavebních prvků (hradba, rondel ...) nebo sociokultovní sféry života (rekonstrukce hrobů, lidská lebka po trepanaci).
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Část expozice z doby římské - mnohé nálezy dokládající přítomnost římských vojsk na našem území (např. cihly, část zbroje apod.)

Část expozice z doby římské - mnohé nálezy dokládající přítomnost římských vojsk na našem území (např. cihly, část zbroje apod.)
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Depot měděných hřiven z Blučic

Depot měděných hřiven z Blučic
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Ukázka způsobu výroby bronzových předmětů odlíváním (hrot kopí v kadlubu)

Ukázka způsobu výroby bronzových předmětů odlíváním (hrot kopí v kadlubu)
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Venuše

Venuše
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Lebka se zhojenou trepanací

Lebka se zhojenou trepanací
URL : https://www.valka.cz/CZE-Brno-Moravske-zemske-muzeum-Dietrichsteinsky-palac-t188794#548212Verze : 1
Expozice Velké Moravy


Mimo samotnou Velkou Moravu, se expozice zaobírá i slovany obecně. Prezentována je celá řada předmětů mající souvislost se slovanským osídlením Moravy a zvláště je prostor věnován Velké Moravě. Hmnotná kultura je reprezentována řadou předmětů, ať je to již obligátní keramika či zbraně, ale také velkomoravský šperk. K vidění je také řada působivých modelů zvláště Mikulčic, některých kostelů či hutnické pece. Zaujme také originální dřevěná studna. Expozice plyně navazuje na expozici o pravěké Moravě. Na ní navazuje expozice o středověké Moravě.
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Model pece na železo

Model pece na železo
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Model částí opevnění velkomoravského hradiště s mostem

Model částí opevnění velkomoravského hradiště s mostem
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Model rotundy č. 6 z Mikulčic

Model rotundy č. 6 z Mikulčic
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Rekonstrukce hrobu velkomoravského bojovníka či velmože

Rekonstrukce hrobu velkomoravského bojovníka či velmože
URL : https://www.valka.cz/CZE-Brno-Moravske-zemske-muzeum-Dietrichsteinsky-palac-t188794#548213Verze : 1
Morava ve středověku


Závěrečná část celkové archeologické expozice zachycuje středověkou Moravu. Vystavena je celá řada exponátů od těch běžného denního užívání po předměty reprezentativního charakteru (zastoupeny tak máme opět keramiku, kovové předměty včetně zbraní ad.). Zaujme jednak model středověké vesnice s tvrzí (Mstěnice) a pak také modely dvou místností.
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - rekonstrukce domu s dymníkem

rekonstrukce domu s dymníkem
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - rekonstrukce příbytku s kamny z nádobkových kachlů

rekonstrukce příbytku s kamny z nádobkových kachlů
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Ukázka středověkých keramických výrobků (nádoby včetně loštického poháru, kachle, dlaždice, prejza)

Ukázka středověkých keramických výrobků (nádoby včetně loštického poháru, kachle, dlaždice, prejza)
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Ukázka středověkých zbraní

Ukázka středověkých zbraní
CZE - Brno - Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác - Model zaniklé středověké vsi Mstěnice s tvrzí

Model zaniklé středověké vsi Mstěnice s tvrzí
URL : https://www.valka.cz/CZE-Brno-Moravske-zemske-muzeum-Dietrichsteinsky-palac-t188794#548214Verze : 1