Main Menu
User Menu

CHL - Mauser 1895

opakovací puška

Historie
Další zbraní, odvozenou od španělské pušky Mauser 1893, byla puška M1895. Od španělské předchůdkyně se lišila především podavačem nábojů, který byl v zadní části zúžen, a kruhovým průřezem čela závěrnice. Další odlišností bylo žebro v zadní části pouzdra závěru, o kterém se, při uzamčeném závěru, opíral kvadratický blok kořene napínací páky a fungoval tak jako třetí (pojistný) uzamykací ozub. O toto žebro se, při otevřeném závěru, zároveň opíral vytahovač a omezoval tak vychylování závěru ve vedení.


Vedle Chile však byla zavedena i ve výzbroji Číny, Chile, Mexika, Oranžska, Transvaalska (obojí území dnešní Jihoafrické republiky), Uruguaje a zřejmě i Venezuely. Jelikož první a největším uživatelem byla chilská armáda, puška vstoupila do historie jako chilský model 1895.


Konstrukce
Puška Mauser 1895 je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 740 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 220 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. V zadní části pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je šroubem připevněn odpružený držák závěru, který tvoří tím zadní doraz závěru.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry, čepu uzávěry s pružinou a pojistky.
V závěrnici jsou za čelem dva uzamykací ozuby a vpravo z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku a na pravé straně je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jehož zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice je ozub, který slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra, ve které je uložena pojistka. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.


Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného dřeva. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek.


Technické údaje
Ráže - 7 mm
Náboj - 7x57
Délka - 1240 mm
Délka s bodákem - 1605 mm
Prázdná hmotnost - 3,9 kg
Hmotnost nabité zbraně - 4,2 kg
Délka hlavně - 740 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 220 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 3,9 mm
Úsťová rychlost - 720 m/s
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 300 až 2000 m


Značení
Chilské pušky Mauser 1895 jsou na horní ploše objímky pouzdra závěru značeny chilským státním znakem. Na levé straně pouzdra závěru je označení ve dvou řádcích: v horním řádku označení typu „MAUSER CHILENO MODELO 1895“ a ve druhém řádku označení výrobce „MANUFACTURA LOEWE BERLIN“.
URL CZ: https://www.valka.cz/CHL-Mauser-1895-t29347#104211Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/opakovaci-puska-t29347#104211Version : 0
MOD