Main Menu
User Menu

CHE - Projekt AHEAD

Věžový komplet s kanónem Oerlikon-Contraves 35/1000


Převzato z časopisu ATM - kol. autorů


Citace :

Nedávné ozbrojené konflikty jasně prokázaly, že letectvo a letecká munice představují klíčový prostředek
pro úspěšné vedení bojové činnosti. Rychle se zlepšující možnosti tohoto druhu výzbroje si samozřejmě
vynucují i odpovídající zlepšování raketových a hlavňových prostředků protivzdušné obrany. Zkušenosti z
války v Perském zálivu ukázaly na důležitou a v podstatě nezastupitelnou roli hlavňových mobilních
faktických protiletadlových prostředků. Právě tato kategorie výzbroje irácké protivzdušné obrany si totiž na
svůj vrub připsala většinu ze sestřelených spojeneckých letadel.
Trend vývoje prostředků vzdušného napadení směřuje k rychlejším , menším a stále obtížněji zjistitelným cílům. Kromě toho Ize očekávat například i nástup protizemních řízených střel nové generace, jejichž velmi přesná naváděcí soustava a dlouhý dolet bude umožňovat letounům - nosičům jejich vypouštění i
mimo zónu působení protivzdušné obrany. Na zmíněné faktory samozřejmě musejí příslušným způsobem reagovat i protiletecké prostředky, včetně samohybných typů pro vojskovou obranu. Výsledky výzkumu i v úvodu zmíněné praktické zkušenosti z bojových konfliktů potvrzují nezastupitelnou úlohu hlavňových zbraní u samohybných kompletů a to bud jako samostatných systémů, nebo v kombinaci s protiletadlovými řízenými střelami krátkého doletu. Trend vývoje perspektivních hlavňových zbraní se v podstatě ubírá dvěma směry. Prvním jsou vícehlavňové kanóny s velmi vysokou kadencí , které až na výjimky nacházejí uplatnění především u námořních protiraketových kompletů. U nejmodernějších pozemních protiletadlových systémů směřuje tendence vývoje ke kanónům v rážích nad 30 mm , které budou vybaveny nejen přesným systémem řízení palby, ale především nově řešenou a podstatně účinnější municí. Možnosti i filozofii, která vedla ke vzniku nové zbraně této kategorie Ize dokumentovat na příkladu nejnovějšího revolverového jednohlavňového kanónu 35/1000 švýcarské firmy Oerlikon-Contraves a netradičně řešené munice AHEAD.
Všechny výsledky rozsáhlých studií potvrzují přímý vztah mezi hmotností, resp. množstvím projektilů
(nebo submunice) v cílové oblasti a pravděpodobností zničení cíle. Pro účinné působení proti vzdušnému cíli do vzdálenosti 4 000 m by se podle odborníků měla pohybovat optimální hmotnost jednoho subprojektilu okolo třech gramů. Rozhodujícím faktorem pro určení počtu subprojektilů v každé střele je množství submunice jako funkce zbytkové energie (tzn. pro střelbu na větší dálku je nutné, aby cíl zasáhlo více subprojektilů). Druhým faktorem pro určení počtu submunice v projektilu je velikost cíle. A konečně dalším faktorem při navrhování celého systému je poměrně krátký časový úsek, kdy může systém proti cíli působit. Na základě zmíněných kritérií a dalších rozsáhlých studií došli konstruktéři firmy Oerlikon-Contraves k závěru, že je nutné, aby hustota v cílové oblasti dosáhla v časovém úseku jedné sekundy 2000 kusu submunice. Na teto úvaze je pak založen i vznik munice AHEAD ráže 35 mm. Každý projektil zmíněné munice má časovaný zapalovač, k jehož naprogramování dojde při průletu projektilu speciálně řešeným nástavcem na ústí kanónu. Každý projektil obsahuje celkem 152 kusů submunice, kterou představují za letu rotující válečky z wolframové slitiny. Zvýšenou ničivou schopnost munice AHEAD oproti klasicky řešeným projektilům při střelbě ze stejného kanónu ukazuje kresba číslo 1. Munice AHEAD může být (pochopitelně ve formě modernizační soupravy) využita i pro výrazné zvýšení účinnosti všech stávajících kanónů ráže 35 mm a je s ní již přímo počítáno pro nejmodernější zbraňový komplet firmy Oerlikon - Contraves revolverový kanón 35/1000. Zmíněný typ se vyznačuje nejen větší efektivností při ničení cílů, ale i lepší pohyblivostí (přizpůsoben pro jednotky rychlého nasazeny, nízkou hmotností, vysokou pohotovostí k palbě a vysokým stupněm automatizace, kdy kanónový komplet nevyžaduje při palbě přímou obsluhu.


Proč revolverový kanón?


Při výběru konstrukčního uspořádání nového kanónu byla dána přednost tzv. revolverovému závěru před
principem svazku rotujících hlavní (Gatling) nebo klasickému lineárnímu závěru z několika důvodů:


- V porovnání s Gatlingem dosahuje revolverový kanón požadované kadence bez zpoždění i na počátku
dávky (u Gatlingu je potřeba určitý čas, než dojde k roztočení svazku hlavně
- Revolverový kanón využívá pro pohon automatiky principu odběru prachových plynů a proto vyžaduje
pouze malý zdroj externího pohonu.
- Relativně malý počet pohyblivých částí zbraně, které mají řízenou kinematiku (v konstrukci je proto méně
pružin), zajišťuje dobrou spolehlivost zbraně (proto se revolverové kanóny se používají rovněž jako palubní
výzbroj bojových letounů).
- Revolverový kanón má velmi příznivý poměr tzv. výkonu zbraně k vlastní hmotnosti, který se u
popisovaného typu pohybuje okolo 18 kW/kg.
- Použitý systém bezpásového přívodu nábojů (stejný se používá i Gatlingů) snižuje poruchovost
zbraňového systému. Podávací a nabíjecí systém revolverového kanónu umožňuje pohotově používat i
dva druhy munice.
- S revolverovým kanónem je možné relativně snadno integrovat munici AHEAD, zatímco u Gatlingu v
podstatě nelze použít měřícího a programovacího zařízení munice AHEAD.


Revolverový kanón má na rozdíl od rotačních kanónů pouze jednu hlaveň, což by mohlo svádět k závěru,
že bude mít nižší životnost. Opotřebení hlavně kanónu však není přímo úměrné rychlosti střelby jako takové, ale závisí na množství tepelné energie odvedené hlavní zbraně při střelbě. Proto opotřebení hlavně více závisí na počtu vypálených projektilů než na vlastní teoretické kadenci. Mechanické opotřebení přední části hlavně (ve které se vodící kroužek projektilu začíná za- řezávat do vývrtu) je u zmíněného revolverového kanónu čtyřnásobně nižší, protože v otočném bubnu jsou použity čtyři nábojové komory, které jsou již opatřeny drážkovaným vývrtem. Zmíněné důvody vedly firmu Oerlikon-Con-traves k volbě revolverového závěrového mechanizmu a následně integraci kanónu 3511000 s municí AHEAD. Vzhledem ke kadenci kanónu 1000 ran/min dojde při dávce v trvání jedné sekundy k vypálení přibližně 18 projektilů. Každý projektil obsahuje 152 kusů submunice a proto během sekundové dávky Ize velmi přesně před cíl "dopravit" přibližně celkem 9 kg wolframové submunice s vysokou průbojnou schopností. Důležitou předností je to, že podávací a nabíjecí mechanizmus kanónu 3511000 umožňuje vedle AHEAD použít i další typ munice, například fragmentující průbojnou protipancéřovou munici s oddělitelnými vodícími částmi (FAPDS). To pak umožňuje účinné použití kanónu proti prakticky všem klasickým vzdušným cílům na značné vzdálenosti i optimální průbojnost pozemních obrněných cílů. V obou případech dojde po probití cíle k uvolnění značného množství fragmentů, které dále násobí ničivý účinek munice. Nový revolverový kanón 3511000 je konstruován pro střelbu všemi druhy munice ráže 35 mm a dosahuje stejných výkonů jako dva kanóny (dvojkanón) stejné ráže s klasickým závěrovým mechanizmem.
Unikátně řešená munice AHEAD. Na snímku je vedle projektilu vidět programovatelný časovaný zapalovač, který ve správném okamžiku iniciuje rozpýlení 152 kusů submunice.

Věžový komplet
Po dokončení vývoje vlastního kanónu 3511000 a munice AHEADIFAPDS celkem logicky přišla i konstrukce nového věžového kompletu. Je navržen tak, aby umožňoval účinné ničení nejrůznějších vzdušných cílů - od bojových letounů až po protizemní řízené střely. Věžový komplet Ize ve své kategorii považovat za konstrukci nové generace, která se vyznačuje následujícími charakteristickými vlastnostmi:
- Nízká hmotnost kompletu umožňuje relativně snadnou přepravitelnost
- Komplet Ize plně ovládat na dálku
- Konstrukce byla optimalizována s ohledem na nízké infračervené vyzařování i možnost snadného
maskování
- Zabudovaná diagnostická aparatura (BITE) a relativně snadná koncepce údržby snižuje náklady na celou
dobu provozní životnosti kompletu a jeho logistické zabezpečení
- U kompletu se používají nejmodernější výrobní postupy i pokrokové konstrukční materiály.
- Příznivým ukazatelem poměru ceny k výkonu.


Modulová koncepce programového vybavení pak umožňuje k věžovému kompletu připojit další prvky, tak
aby mohl plnit nejrůznější požadavky při použití proti vzdušným nebo pozemním cílům. Věžový komplet je
schopen cíle vyhledávat, rozpoznávat, sledovat a podle povahy cíle Ize použit několik režimů palby. Koncentrace senzorů ve věžovém kompletu pak snižuje reakční čas systému. Komplet je schopen autonomně sledovat cíl a ničit jej i bez přítomnosti obsluhy (dálkové ovládání). Věžový komplet Ize umístit přímo na zem, nebo jej Ize relativně snadno instalovat na nákladní vozidlo. Zmíněná modulová koncepce pak umožňuje instalaci jednotlivých vyhledávacích, identifikačních a sledovacích senzorů přesně podle požadavku konkrétního uživatele. U mobilního provedení je možné umístit senzorové jednotky na vozidlo s věžovým kompletem, nebo na jiné vozidlo. Prvně zmíněné řešení je samozřejmě výhodnější, protože zabezpečuje autonomnost, snižuje reakční čas zbraňového systému jako takového, není nutná přesná navigační soustava a dosah vyhledávacího senzoru nemusí přesahovat 10 km. K lepší identifikaci cílů zjištěných TV nebo termovizním systémem (pro noční podmínky), bude komplet ještě možné doplnit o automatický dotazovač (IFF). Televizní nebo termovizní kamera se bude používat i pro vlastní sledování cíle. Laserový dálkoměr pak doplní informace sledovacích senzorů při určování polohy cíle o třetí rozměr. Zmíněné údaje jsou ke zpracování předávány palubnímu počítači. Věžový komplet s revolverovým kanónem 3511000 a municí AHEAD bezpochyby představuje jeden z nejmodernějších a nejvýkonnějších hlavňových protiletadlových systémů. I použitá ráže 35 mm se v rámci NATO u hlavňových protiletadlových kompletů považuje za nejperspektivnější
URL CZ: https://www.valka.cz/CHE-Projekt-AHEAD-t12594#42605Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CHE-Projekt-AHEAD-t12594#42605Version : 0