Main Menu
User Menu
Úvodní upozornění : cílem tohoto tématu je popsat toto náboženství a jeho vývoj, čistě faktograficky. Žádné znevažující diskuse, výpady nebo urážky v těchto tématech nebudou tolerovány ! Naopak rádi uvítáme jakoukoliv faktograficky zaměřenou pomoc, kterou nám budete schopni poskytnout a dotazy směřované k rozšíření či upřesnění obsahu tohoto tématu.
URL : https://www.valka.cz/Budhismus-t34381#125200Verze : 0
MOD
Buddhismus je považován za neteistické náboženství, ačkoliv to není přílíš přesné, protože v jednom z jeho směrů byl Buddha zbožštěn.
Budhismus je spirituální protihnutí vůči bráhmanismu .


Zakladatelem buddhismu je Siddhártha Gótama (563-483 př.n.l.). Pocházel z rodiny místního vládce a ježto vychováván za zdmi paláce, nepřišel až do dospělosti do styku s okolním životem. Poté když údajně uviděl okolní utrpení se údajně pokoušel najít cestu k jeho překonání.Zkoušel metody brahmánské askeze ale později si vytvořil vlastní způsob.Na jeho vrcholu prý dospěl k probuzení (boddhi) a stal se Probuzeným ( Buddha). Askeze mu sloužila k sebeovládání, avšak podle něho jen duch v dobře živeném těle je schopen poznání.
Založil mnišké společenství - Sangha.


Podstatou jeho učení jsou 4 pravdy:
1.Kolobběh života je prostoupen utrpením
2.Příčinou utrpení je nenaplněná touha po životě
3.Utrpení se člověk zbaví postupným vyhasnutím této touhy
4.K osvobození od utrpení vede 8-mi dílná stezka správnosti :
správné myšlení
správné rozhodnutí
správná řeč
správné jednání
správný způsob obživy
správné snažení
správná bdělost
správné soustředění


Zprvu byl buddhismus zaměřen jen na mnišství a kázání a počet jeho přívrženců byl nepatrný. S rozšířením buddhismu za indického krále Ašóky (274 - 236 př. n.l.), kdy se stal státním náboženstvím, ustoupily abstraktní a těžko pochopitelné představy o bytí poněkud do pozadí. Buddhistickým laikům stačilo, aby hledali svou spásu v hromadění pozitivní karmy, v lepších znovuzrozeních, až se jim nakonec nabídne ve vyšší existenční podobě možnost probuzení.
Asi 100 let po smrti BUddhy se sešel mnišský koncil a došlo k rozděléní řádu na théravádiny a mahásanghiky. Později došlo k úplnému rozdělení na 2 větve - hínajánu a mahájánu


Ve 2. stol.n.l. vznikla v Bengálsku okultní forma buddhismu - tantrajána a později i školy mantrajány a vadžrajány, které přisuzují mluvenému slovu nejen magickou, nýbrž i spásnou sílu.


V prvním století dorazil buddhismus do Číny a roku 355 dostali Číňané dovolení stát se buddhistickými mnichy. Zde přijal speciální rysy jiných čínských náboženství, což pomohlo jeho bouřlivému rozšíření a velkému rozkvětu. Avšak v 8. století dochází k velkému zesvětšťování a zabavování církevního majetku. Od 16. stol. došlo k velkému splývání různých buddhistických škol, v 18. stol. dokonce k sloučení s částmi lamaismu.Buddhismus se rozšířil hlavně ve dvojí podobě:
1. Theraváda neboli hinajána(malý vozidlo) budhismus
Tento směr navazuje na původní Buddhovo učení - je to spíš životní filozofie a askeze než náboženství. Ideálem je světec - tzv. arhat.
Bikh = mnich (i ženy) - původně putovali, ale posupně došlo k soustředění do klášterů.
Tento typ budhismu je rozšířen především v Barmě


2. Mahajána ( velký vozidlo) buddhismus.
Tento směr je více přispůsoben náboženskému cítění lidí.Obsahuje více náboženských prvků a také kult samotného Buddhy. V tomto směru je ideálem Boddhisatva=probuzená bytost, která se blíží svému cíli který je nazýván nirvána=úplné vyhasnutí.
Tento typ buddhismu je rozšířen především v Thajsku, Vietnamu, Laosu, Kambodži, Malajsii, částečně v Číne, Koreji a Japonsku


Zvláštním typem buddhismu je v Tibetulámaismus.Budhismus se do Tibetu dostal v 8. stol.n.l. ale narazil na silný odpor přívrženců původního domorodého náboženství bon . Teprve v 11.stol. se podařilo budhismu uchytit a nakonec splynul s prvky bonu. Vznikl lamaismus. Je to forma buddhismu, v níž lamové hrají jako osobní duchovní vůdcové důležitou roli. Nejvyší duchovní vůdce je dalajláma - od roku 1642 je světským i duchovním panovníkem Tibetu. Poslední dalajláma je od roku 1959-invaze Číny- v exilu.


Koncem 19.století vznikl v západní Evropě tzv. neobudhismus - jde o výběr toho "nejlepšího" z buddhismu a přispůsobení pro mentalitu evropského člověka.
-------------------------------------------------------
no snad se mi podařilo držet se faktografičnosti
ze zápisků z hodin na CMTF UP obor SOHUP Very Happy
URL : https://www.valka.cz/Budhismus-t34381#126348Verze : 0
Buddhovo učení bylo dost dlouho po jeho smrti sepsáno v tzv. sútrách - psány v staroindickém jazyce pálí.
Dohromady tvoří soubor tripithaka (3 koše) :
1)koš kázně - obsahuje pravidla pro mnichy
2)koš nauky - obsahuje Buddhovo učení
3)koš doplňků - doplňky k učení
URL : https://www.valka.cz/Budhismus-t34381#126504Verze : 0