Main Menu
User Menu

Bubeník, Zoltán

     
Příjmení:
Surname:
Bubeník
Jméno:
Given Name:
Zoltán
Jméno v originále:
Original Name:
Zoltán Bubeník
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.07.1966 Šaľa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Bubenik-Zoltan-t191220#552277Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bubeník
Jméno:
Given Name:
Zoltán
Jméno v originále:
Original Name:
Zoltán Bubeník
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1980-DD.MM.1984 Gymnázium Sereď
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1984-DD.MM.1990 Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
DD.MM.RRRR-DD.MM.2010 Univerzita obrany, Brno (kurz generálního štábu)
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR plukovník
08.05.2016 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.02.2015-07.05.2016 Velitel : Agentura vojenského zdravotnictví
08.05.2016-31.12.2019 Velitel : Agentura vojenského zdravotnictví

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1990-DD.MM.1993 praktický výcvik v ÚVN Praha
DD.MM.1993-DD.MM.1994 lékař obvaziště pluku
DD.MM.1994-DD.MM.1997 lékař posádkové ošetřovny
DD.MM.1997-DD.MM.2001 vedoucí starší lékař ošetřovny
DD.MM.2001-DD.MM.2002 náčelník skupiny-zástupce náčelníka oddělení velitelství
DD.MM.2002-DD.MM.2004 náčelník oddělení-zástupce náčelníka odboru velitelství
DD.MM.2004-DD.MM.2004 zástupce vedoucího katedry Vojenské lékařské akademie
DD.MM.2004-DD.MM.2004 náčelník skupiny-zástupce vedoucího katedry VLA
DD.MM.2004-DD.MM.2005 náčelník oddělení-zástupce náčelníka odboru ředitelství
DD.MM.2005-DD.MM.2007 náčelník odboru-zástupce náčelníka správy ředitelství
DD.MM.2008-DD.MM.2008 zástupce ředitele-náčelník správy ředitelství
DD.MM.2008-DD.MM.2010 náčelník odboru-zástupce náčelníka štábu Velitelství sil podpory
DD.MM.2010-DD.MM.2011 zástupce náčelníka štábu-náčelník odboru Velitelství sil podpory
DD.MM.2011-DD.MM.2013 zástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení odboru MO
DD.MM.2013-DD.MM.2015 zástupce ředitele Agentury vojenského zdravotnictví
01.02.2015-DD.MM.RRRR člen Výboru náčelníků zdravotnických služeb NATO (COMEDS)
Vyznamenání:
Awards:

12.03.1999

Pamětní odznak NATO 1999-2009
Commemorative Badge of NATO 1999-2009
-

28.10.1999

Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
-

01.01.2003

Pamětní odznak Summit NATO Praha 2002
Commemorative Badge of NATO Summit Prague 2002
-

NATO / 03.07.2004

Medaile NATO "Non-Article 5" za mise na Balkáně
NATO Non-Article 5 medal for the Balkans
-

28.10.2004

Medaile Armády České republiky II. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 2nd Degree
-

21.01.2005

Medaile Ministra Obrany za službu v zahraničí - za misi KFOR, bronzová
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - for KFOR Mission, bronze
-

NATO / 06.07.2007

Medaile NATO "Non-Article 5" za misi ISAF
NATO Non-Article 5 medal for ISAF
-

28.08.2007

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně
Cross of Merit of the Minister of Defence of the Czech Republic 3rd Grade
-

28.08.2007

Medaile Ministra Obrany za službu v zahraničí - za misi ISAF, bronzová
Medal of Minister of Defence For Service Abroad - for ISAF Mission, bronze
-

28.10.2009

Medaile Armády České republiky I. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 1st Degree
28.10.2014 - Stužka medaile Za službu v ozbrojených silách České republiky I. stupně - XX

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile náčelníka Generálního štábu ozbrojených sil Slovenské republiky - 3. stupeň
Commemorative Medal of the Chief of General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic - 3rd Class
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky - 3. stupeň
-

Poznámka:
Note:
07.05.2014 Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy II. stupně
28.10.2012 Čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III. stupně
Zdroje:
Sources:
www.acr.army.cz
www.acr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Bubenik-Zoltan-t191220#552278Verze : 4
MOD