Main Menu
User Menu

Brokovnica 20/20 Gustav Stowasser

Gustav Stowasser, Eggenburg, N. Österreich

Diskuse
Vedel by mi niekto zistiť viac informácií o výrobcovi zbrane:
Brokovnica 20/20
Typ: Lancaster
Výrobca: Gust Stowasser
Na zbrani je vyryté: Gustav Stowasser, Eggenburg, N. Oesterreich a ešte je tam vyrytá značka podobná písmenu "E" - presne je v tomto dokumente https://www.castpics.net/Proofmarks.pdf - druhá (since 1891 - Ferlach...).
Odhadované obdobie 1892 - 1918


Ďakujem
URL : https://www.valka.cz/Brokovnica-20-20-Gustav-Stowasser-t109627#387316Verze : 0