Main Menu
User Menu

Brisbane

Brisbane

Brisbane

     
Název:
Name:
Brisbane
Originální název:
Original Name:
Brisbane
Další názvy:
Other Names:
Edenglassie
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Stanley, Canning, Ward
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
27°28'00.00"S 153°01'59.99"E
Místní části:
Local Municipalities:
?
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1824
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1842-DD.MM.1845
99. (lanarkshirský) pěší pluk
99th (Lanarkshire) Regiment of Foot
01.03.1942-18.09.1942
5. letecká armáda
5 Air Force
29.03.1942-01.06.1942
94. pobřežní dělostřelecký pluk
94th Coast Artillery
18.09.1942-14.06.1944
5. letecká armáda
Fifth Air Force
29.06.1943-01.12.1943
Hlídková peruť 101
Patrol Squadron 101
11.07.1943-26.07.1943
1. jezdecká divize
1st Cavalry Division
15.12.1943-19.01.1944
548. peruť RAF
No. 548 Squadron RAF
15.12.1943-01.01.1944
549. peruť RAF
No. 549 Squadron RAF
01.01.1944-24.05.1944
549. peruť RAF
No. 549 Squadron RAF
19.01.1944-28.05.1944
548. peruť RAF
No. 548 Squadron RAF
DD.08.1944-06.12.1944
31/51. prapor (Kennedyho/Pluku dalekého severního Queenslandu)
31st/51st Battalion (Kennedy/Far North Queensland Regiment)
01.04.2002-DD.MM.RRRR
16. letecká brigáda
16th Aviation Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. divize
1st Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. pluk Královského australského dělostřeleckého pluku
1st Regiment, Royal Regiment of Australian Artillery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. prapor vojenské policie
1st Military Police Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. spojovací pluk
1st Signal Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1939
1. vojenský okruh
1st Military District
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
1. zpravodajský prapor
1st Intelligence Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
11. ženijní pluk
11th Engineer Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. bojový ženijní pluk
2nd Combat Engineer Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2. prapor všeobecné zdravotnické podpory
2nd General Health Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
2./14. lehký jezdecký pluk (queenslandský jízdní pěší)
2nd/14th Light Horse Regiment (Queensland Mounted Infantry)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
20. pluk Královského australského dělostřeleckého pluku
20th Regiment, Royal Regiment of Australian Artillery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
25./49. prapor Královského queenslandského pluku
25th/49th Battalion, Royal Queensland Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
5/11. lehká baterie
5th/11th Light Battery
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
6. prapor Královského australského pluku
6th Battalion, Royal Australian Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
7. bojový spojovací pluk
7th Combat Signal Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
7. brigáda
7th Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
7. prapor bojového zabezpečení
7th Combat Service Support Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
8./9. prapor Královského australského pluku
8th/9th Battalion, Royal Australian Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
9. prapor Královského queenslandského pluku
9th Battalion, Royal Queensland Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pluk Queenslandské univerzity
Queensland University Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Severní velitelství
Northern Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Brisbane
URL : https://www.valka.cz/Brisbane-t115500#453906Verze : 0
MOD