Main Menu
User Menu

Březina, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Březina
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Březina
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál intendantstva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.03.1866 Libějice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Brezina-Vaclav-t107273#382197Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Březina
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Březina
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Státní gymnasium
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1887-DD.05.1888 Škola jednoročních dobrovolníků, Brzezany
DD.10.1897-DD.08.1899 Intendanční škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1888 kadet rakousko-uherské branné moci
01.03.1893 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1903 vojenský podintendant rakousko-uherské branné moci
01.11.1912 vojenský intendant rakousko-uherské branné moci
01.05.1917 vojenský vrchní intendant 2. třídy rakousko-uherské branné moci
07.11.1918 podplukovník intendančního sboru
01.07.1919 plukovník intendančního sboru
01.11.1919 plukovník intendantstva
29.12.1922 generál intendantstva V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál intendantstva
01.02.1928 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1887-DD.11.1887 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 55, Brzezany
DD.11.1887-DD.05.1888 vojenské studium, Brzezany
DD.05.1888-DD.09.1888 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 55, Brzezany
DD.03.1893-DD.10.1897 důstojník Vojenského doplňovacího okresu Brzezany
DD.10.1897-DD.08.1899 vojenské studium, Wien
DD.08.1899-DD.11.1911 důstojník intendance X. sboru, Przemysl
DD.11.1911-DD.07.1914 velitel Školy jednoročních dobrovolníků zásobovacího sboru, Praha
DD.07.1914-DD.08.1914 zásobovací důstojník velitelství VIII. sborové oblasti, Praha
DD.08.1914-DD.03.1915 přednosta rekviziční skupiny štábu 2. armády, balkánské a východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.03.1915 kontrolní hospodářský komisař velitelství Kövessovy armádní skupiny, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.05.1915 kontrolní hospodářský komisař velitelství I. sborové oblasti, Moravská Ostrava
DD.05.1915-DD.11.1915 kontrolní hospodářský komisař velitelství 7. armády, východoevropské válčiště
DD.11.1915-DD.03.1916 zástupce přednosty intendanční služby 7. armády, východoevropské válčiště
DD.03.1916-DD.10.1918 přednosta hospodářského oddělení štábu vojenské okupační správy, Cetinje
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.12.1918 přednosta intendanční služby Vrchního velitelství československé armády, Praha
DD.12.1918-DD.10.1919 přednosta intendanční služby Zemského vojenského velitelství na Moravě a ve Slezsku, Brno
DD.10.1919-DD.02.1924 přednosta intendanční služby Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.02.1924-DD.09.1925 přednosta intendanční služby Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.09.1925-DD.01.1928 přednosta intendanční služby Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.09.1925-DD.09.1927 zároveň velitel Vojenské intendanční školy, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1912

Zlatý záslužný kříž s korunou
Golden Cross of Merit with Crown
Goldenes Verdienstkreuz mit der Krone
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Brezina-Vaclav-t107273#382198Verze : 0
MOD