Main Menu
User Menu

Brada, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Brada
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Brada
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.04.1874 Kucíny /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Brada-Josef-t107045#381631Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Brada
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Brada
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1886-DD.06.1889 Reálné gymnasium, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1889-DD.08.1893 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.11.1903-DD.07.1904 Sborová škola, Innsbruck
DD.05.1921-DD.10.1921 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 setník rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1918 podplukovník rakousko-uherské branné moci
25.11.1918 podplukovník pěchoty
16.12.1921 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
12.09.1920-DD.01.1923 Velitel : Pěší pluk 37
DD.02.1923-DD.02.1924 Velitel : 17. pěší brigáda
DD.02.1924-DD.10.1925 Velitel : 5. pěší brigáda
DD.10.1925-04.05.1928 Velitel : 9. pěší brigáda
31.10.1928-05.01.1929 Velitel : 5. divise
04.05.1928-DD.02.1929 Velitel : 9. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1889-DD.08.1893 vojenské studium, Praha
DD.08.1893-DD.10.1893 velitel pěší čety Praporu polních myslivců č. 18, Plzeň
DD.10.1893-DD.04.1895 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 1. Linz
DD.04.1895-DD.11.1898 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 4, České Budějovice
DD.11.1898-DD.11.1903 zástupce velitele náhradní roty Pluku císařských myslivců č. 4, Hall
DD.11.1903-DD.07.1904 vojenské studium, Innsbruck
DD.07.1904-DD.04.1914 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 13, Bochnia
DD.04.1914-DD.10.1914 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 27, Hall a východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.07.1915 nemocniční ošetřování
DD.07.1915-DD.11.1915 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 27, východoevropské válčiště
DD.11.1915-DD.03.1916 velitel náhradní roty Pěšího pluku č. 18, Česká Lípa
DD.03.1916-DD.11.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 18, východoevropské válčiště
DD.11.1916-DD.11.1918 velitel výcvikového praporu Pěší divise č. 32, východoevropské a italské válčiště
DD.11.1918-DD.02.1919 zástupce velitele Pěšího pluku č. 18, Česká Lípa
DD.02.1919-DD.03.1919 velitel Okrskového velitelství Most
DD.03.1919-DD.06.1919 velitel Okrskového velitelství Chomutov
DD.06.1919-DD.06.1919 velitel Okrskového velitelství Cheb
DD.06.1919-DD.07.1920 velitel Pěšího pluku č. 18, slovenské válčiště, Košice a Užhorod
DD.07.1920-DD.09.1920 velitel Střeleckého pluku č. 1, Košice
DD.09.1920-DD.05.1921 velitel Pěšího pluku 37, Levoča
DD.05.1921-DD.10.1921 vojenské studium, Praha
DD.10.1921-DD.02.1923 velitel Pěšího pluku 37, Levoča
DD.02.1923-DD.02.1924 velitel Pěší brigády 17, Bratislava
DD.02.1924-DD.10.1925 velitel Pěší brigády 5, Terezín
DD.10.1925-DD.11.1928 velitel Pěší brigády 9, České Budějovice
DD.11.1928-DD.12.1928 zatímní velitel Divise 5, České Budějovice
DD.12.1928-DD.02.1929 velitel Pěší brigády 9, České Budějovice
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Brada-Josef-t107045#381632Verze : 0
MOD