Main Menu
User Menu

Bossu, Paul Louis Joseph

brigádní generál / Brigade General

     
Příjmení:
Surname:
Bossu
Jméno:
Given Name:
Paul-Louis-Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
Paul-Louis-Joseph Bossu
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.01.1869 Roubaix /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.07.1942 Loches /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
důstojník Francouzské vojenské mise v Československu
velitel Učiliště pro dělostřelectvo
velitel dělostřelectva 1. armádního sboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bossu-Paul-Louis-Joseph-t60676#218632Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bossu
Jméno:
Given Name:
Paul-Louis-Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
Paul-Louis-Joseph Bossu
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1879-DD.06.1887 Státní lyceum, Lille
DD.06.1887-DD.01.1890 Vysoká polytechnická škola, Paris
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.01.1890-DD.09.1891 Aplikační škola dělostřelectva a ženijního vojska, Fontainebleau
DD.10.1902-DD.07.1904 Vysoká válečná škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
30.09.1891 podporučík
30.09.1892 poručík
05.10.1895 nadporučík
24.04.1900 kapitán 2. stupně
24.12.1907 kapitán 1. stupně
23.12.1912 major
27.03.1918 podplukovník
08.09.1922 plukovník
01.10.1919 plukovník generálního štábu
20.02.1924 generál V. hodnostní třídy
01.06.1927 brigádní generál
01.01.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.09.1891-DD.04.1893 velitel dělostřelecké čety 27. polního dělostřeleckého pluku, Saint-Ome
DD.04.1893-DD.11.1895 střelecký důstojník 27. polního dělostřeleckého pluku, Saint-Omer
DD.11.1895-DD.09.1900 praporní pobočník 27. polního dělostřeleckého pluku, Saint-Omer
DD.09.1900-DD.04.1902 pobočník velitele 18. praporu pěšího dělostřelectva, Brest
DD.04.1902-DD.10.1902 velitel dělostřelecké baterie 39. polního dělostřeleckého pluku, Toul,
DD.10.1902-DD.09.1904 vojenské studium, Paris
DD.10.1904-DD.09.1906 mobilizační důstojník 18. armádního sboru, Bordeaux
DD.09.1906-DD.04.1909 velitel dělostřelecké baterie 33. polního dělostřeleckého pluku, Angers
DD.04.1909-DD.04.1912 operační důstojník velitelství 16. armádního sboru, Lyon
DD.04.1912-DD.01.1915 velitel oddílu 60. polního dělostřeleckého pluku, Bourges a západoevropské válčiště
DD.01.1915-DD.04.1915 náčelník štábu velitelství dělostřelectva 8. armády, západoevropské válčiště
DD.04.1915-DD.07.1917 zástupce náčelníka štábu 20. armádního sboru, západoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.02.1918 zástupce náčelníka štábu 7. armádního sboru, západoevropské válčiště
DD.02.1918-DD.03.1919 velitel dělostřelectva 153. pěší divise, západoevropské válčiště
DD.03.1919-DD.05.1919 velitel 161. polního dělostřeleckého pluku, západoevropské válčiště
DD.05.1919-DD.10.1921 důstojník Francouzské vojenské mise v Československu, Praha
DD.06.1919-DD.06.1919 velitel dělostřelectva 6. divise, slovenské válčiště
DD.06.1919-DD.09.1919 velitel dělostřelectva Východní armádní skupiny, slovenské válčiště
DD.09.1919-DD.08.1920 velitel Instrukční školy pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.08.1920-DD.09.1921 velitel Velitelství dělostřeleckých škol, Olomouc
DD.09.1921-DD.10.1921 velitel Učiliště pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.10.1921-DD.12.1923 velitel dělostřelectva 2. pěší divise,
DD.12.1923-DD.09.1926 důstojník Francouzské vojenské mise v Československu, Praha
DD.12.1923-DD.09.1926 velitel Učiliště pro dělostřelectvo, Olomouc
DD.09.1926-DD.12.1928 velitel dělostřelectva 1. armádního sboru, Lille
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1911

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1915

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1917

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1920

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.1923

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1926

Řád Bílého lva vojenská skupina II. třída (Velkodůstojník) [1922]
Order of White Lion Military Division 2nd class
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bossu-Paul-Louis-Joseph-t60676#374913Verze : 0
MOD
Diskuse
Chápu to dobře, že brigádním generálem byl francouzským?
URL : https://www.valka.cz/Bossu-Paul-Louis-Joseph-t60676#375719Verze : 0
MOD