Main Menu
User Menu

Borkaňuk

BORKAŇUK27.9.1944


U obce Šarnina byla ze SSSR vysazena skupina BORKAŇUK, která měla podpořit partyzánský odboj na východním Slovensku. Z 19 členů bylo 14 československých občanů, kteří se rekrutovali z řad absolventů partyzánské školy ve Svjatošinu. Byli to velitel (por.) úředník Vasil Mohorita (3.8.1918), dále rolník (rt.)Michal Kričfaluši (3.9.1921), rolník Vasil Savko (27.5.1921), rolník Nikolaj Kubarič (2.10.1919), rolník Vasil Humenčák (27.4.1917), rolník Ivan Kričfaluši (5.6.1920), rolník Michal Ivanina (8.11.1912), rolník Dimitrij Jaremčuk (22.6.1914), řezník Vasil Tafičuk (12.3.1920), dělník Michal Bodnar (30.10.1919), Michal Popovič (1908), Vasil Riško (1912), dělník Vasil Bunča (17.3.1911), rolník Vasil Vajda (28.11.1919), dělník Michal Magula (30.10.1918), Anton Paško a Michal Rusin (1914). Rudou armádu zastupovali náčelník štábu Anton Pasko, telegrafisté Anatolij Sleňko a Boris Burmistrov, lékař a velitel diverzní skupiny.


Po vysazení se měla skupina přesunout do prostoru Humenné - Snina - Velký Berezný - Užhorod - Michalovce, v němž měla všemi způsoby partyzánského boje napadat nepřátelské vojenské jednotky, provádět nepřetržitý průzkum a podněcovat masový ozbrojený odpor obyvatelstva též skrze ilegální národní výbory, které měla spoluvytvářet. Na doskočišti byli přijati zajišťovací skupinou partyzánského oddílu POŽARSKIJ, která přistávací plochu vytyčila signálními ohni a zajistila odvoz vysazené skupiny selskými povozy do svého tábora (asi 7 km od místa seskoku). Výsadek se zde místně orientoval a vyslal průzkum do obcí Turcovce, Sopkovce a Kochanovce. Měl zjistit nejvýhodnější trasu přesunu do operačního prostoru, při němž skupina BORKAŇUK musela překročit řeky Laborec a Cirochu, silnice a železniční tratě severovýchodně od Humenného. Protože komunikace byly v té době již pod kontrolou německých jednotek, přesunula se skupina BORKAŇUK na sever, k obci Hrubov. Zde navázala spolupráci s partyzánskou brigádou ČAPAJEV a slovenskou vojenskou skupinou plk. Talského. Doplňovala informace o místních poměrech a s pomocí poskytnutých průvodců se jí podařilo kolem 1. října 1944 proniknout po trase Hrubov - Koškovce - Zubné do Belé nad Cirochou a dále do lesního masivu Vihorlat, kde vybudovala své základny. Odtud, z obce Valaškovce a z turistické "Rozsypalovy chaty", podnikala v dalších dvou měsících průzkumné, diverzní a bojové akce do blízkého okolí. Zde též navázala spolupráci se slovenskou vojenskou skupinou KRIVÁŇ a jejím velitelem pplk. Jozefem Voglem - Sokolovským. Podporovala ji zbraněmi a zprostředkovávala případné rádiové spojení s 1. UF. Protože se v průběhu října rozrostla na 250 mužů, vyžádala si leteckou cestou dodávku zbraní a přijala 8 zásobníků.


Bojová činnost skupiny BORKAŇUK spočívala hlavně v léčkách a přepadech německých a maďarských jednotek a zásobovacích kolon na okolních komunikacích, četnických stanic, menších posádek a týlových zařízení. Při nich se zmocňovala kořisti (koně, prasata), kterou vyměňovala za potraviny u civilního obyvatelstva. Provedla 40 bojových akcí, při nichž zabila 183 nepřátelských vojáků a důstojníků a 46 zajala. Zmocnila se 30 koní, 96 pušek, zničila 2 mosty a 17 automobilů. Odeslala 38 situačních zpráv. Koordinovala svoji bojovou a propagační činnost s partyzánskými skupinami PUGAČEV, ČAPAJEV a KRIVÁŇ, v posledních dnech své činnosti též se skupinou ZA SVOBODU ČSR. Organizovala a prováděla setkání s civilním obyvatelstvem (22 besed) a pomáhala zakládat místní národní výbory v okolních obcích.


Bojové a propagační úspěchy svedly skupinu BORKAŇUK v polovině listopadu 1944 k obsazení vesnice Remetské Hámre, kterou hodlala za spolupráce obyvatelstva bránit před obsazením a drancováním. V krátké době se ukázalo, že podobný úkol je nad její síly a bojové akce v obcích Jovsa, Vinné, Ubľa a Nemecká Poruba vyvolaly trestné výpravy německých a maďarských frontových jednotek, které použily i tanků. Před jejich početní a technickou převahou musela skupina své pozice vyklízet a bojem ustupovat do okolních lesů. Obce byly z velké části zničeny a vypáleny. Při ústupových bojích se u Vihorlatu dostala skupina BORKAŇUK do kontaktu s výsadkovou skupinou ZA SVOBODU ČSR, která se marně pokoušela proniknout dále na západ. Nepodařilo se to ani skupině BORKAŇUK. Po několika nezdařených pokusech dostala 22. prosince 1944 rozkaz 1. UF ke spojení s vojsky Rudé armády v prostoru Perečína, kde předala 1. gardové armádě své zajatce a byla rozformována.


Edit Janko Paliga: Ďalšie údaje o spolupráci so skupinou "Kriváň" je možné nájsť tu: https://www.vhu.sk/data/att/1591_subor.pdf
URL : https://www.valka.cz/Borkanuk-t46163#179911Verze : 2