Main Menu
User Menu
Reklama

Bonifacio, Andres

generál hnutí Katipunan Andres Bonifacio
* 30.listopad 1863 + 10. květen 1897


Druhý největší hrdina dnešních Filipín a současník doktora Rizala. Je zakladatelem hnutí Katipunan - tajný spolek, jehož záměrem bylo svrhnout španělskou suverenitu nad souostrovím. Toto povstání vypuklo na konci 19. století ve stejně době jako byla Španělsko-americká válka. Dopad a konec tohoto povstání nelze nijak přesně určit, neboť Španělsko prohrálo válku s USA a na Filipínách byla vyhlášena nezávislost. Tedy z tohoto pohledu se jednalo o úspěšně zakončené povstání, avšak velmoci nicméně tuto svobodnou vůli Filipínců nijak nereflektovaly a Pařížským mírem přiřkli Filipíny USA. Tyto pak povstání, které z jejich příchodem na Filipíny v podstatě znovu propuká, poráží vojensky. Tedy přívrženci povstání bojovali proti oběma koloniálním mocnostem a dopady takovéhoto ozbrojeného boje jsou jenom velmi těžko vyjádřitelné.


V podstatě slovo Katipunan je zkráceninou od celkového názvu organizace, která zní Kataastaasan Kagalanggalangang Katipunan ng Mga Anak ng Bayan (Nejvyšší a nejrespektovanější asociace synů vlasti), popř. také byla známa pod iniciálami K.K.K. Bonifacio samotný je také znám jako „Velký plebejec“. On a jeho blízký společník Emilio Jacinto psali a vydávali útočné knihy tak, aby podpořili vlastní lid k revoltě proti španělským vládcům.


V srpnu 1896 Bonifacio shromáždil svoje muže ve městě Balintawak, strhal z nich jejich cedulas (označení obyvatel ostrovů, ze kterého se odvozoval daňový výměr) a vyhlásil počátek odporu. Nicméně v průběhu boje se mezi ním a dalším z vůdců Katipunanu generálem Emiliem Aguinaldem, který vedl vzpouru v jeho domovském městě Cavite, vyvinul mocenský boj o vliv na hnutí. Bohužel Bonifacio tento souboj prohrál a byl popraven zastřelením 10. května 1897 ve městě Cavite.


Stejně jako J. Rizal i Bonifacio má v dnešním kalendáři svůj svátek, po který se konají oslavy tohoto bojovníka – 30. listopad.
URL : https://www.valka.cz/Bonifacio-Andres-t39687#151078Verze : 0
Opět slíbená podobizna
URL : https://www.valka.cz/Bonifacio-Andres-t39687#151087Verze : 0