Main Menu
User Menu

Bodický, Vladimír Branislav

     
Příjmení:
Surname:
Bodický
Jméno:
Given Name:
Vladimír
Jméno v originále:
Original Name:
Vladimír Branislav Bodický
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál Národnej bezpečnosti
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.07.1897 Liptovský Mikuláš /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.06.1967 Modra /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.mikulas.sk
slimo
URL : https://www.valka.cz/Bodicky-Vladimir-Branislav-t72668#489519Verze : 0
MOD
generál Národnej bezpečnosti Bodický Vladimír Branislav


* 12.07.1897 Liptovský Mikuláš,
+ 21.06.1967 Modra.


08.08.1915 - prezentovaný na vojenskú službu,
15.09.1915 - Náhradný prápor pešieho pluku 67 v Užhorode, následne absolvoval dôstojnícku školu v Lúčenci,
apríl 1916 - veliteľ guľometnej čaty na fronte,
20.10.1916 - povýšený na podporučíka,
01.08.1917 - povýšený na poručíka,
máj - september - veliteľ guľometnej roty,
1917 - guľometný kurz v Orkenytabore,
05.02 - 28.10.1918 - náhradný prápor pešieho pluku 67 v Prešove,
01.11.1918 - vstupil ako dobrovolník do Slovenskej národnej gardy v Liptovskom Mikuláši,
03.02.1919 - vykonal v Ružomberku prísahu a vstúpil do 1. pluku Slovenskej slobody s ktorým sa zúčastnil bojov proti maďarským jednotkám,
02.03. - 04.10.1919 - veliteľ náhradnej švadróny jazdeckého pluku č. 5 v Košiciach,
29.05.1919 - oficiálne prijatý ako poručík do čs armády, zúčastnil sa bojov proti Maďarskej republike rád,
1919 - začína študovať medicínu v Prahe, štúdium však nedokončil,
1921 - preradený do zálohy,
01.01.1922 - povýšený na nadporučíka,
30.06.1922 - skúšobne pridelený k četníctvu na jeden rok,
01.08.1923 - preradení dokategórie četníckych dôstojníkov,
01.05.1928 - kapitán četníctva,
28.12.1936 - štábny kapitán četníctva,
Po vzniku Slovenského štátu - bol trestný referent Hlavného veliteľstva žandárstva v Bratislave a od novembra 1943 v Štubnianských Tepliciach (Turčianských Tepliciach),
spolupracoval s Obranou národa,
1944 - aktívne sa pripojil do prípravy povstania,
30.08.1944 - menovaný na veliteľa konštituovaného čs četníctva na Slovensku v Štubnianských Tepliciach (Turčianských Tepliciach), Harmanci a Brusne,
po ústupe do hrôr sa stiahol na Liptov,
Postupne nadvezoval styky medzi skupinov žandármi a partizánmi,
12.01.1945 - adresoval výzvu žandárom aby sa zapojili do odboja,
marec 1945 - skupina sa stala súčasťou 1. čs. armády na Slovensku,
Po oslobodení do konca 1945 hlavný veliteľ Národnej bezpečnosti,
01.09.1945 - povýšený na generála,
1947 - predseda Združenia čs. dobrovolníkov 1918-1919 pri obci legionárskej,
po 1948 sa o neho zaujíma Štátna bezpečnosť kvôli Vladimírovi Veleckému,
január 1951 - zatknutý a obvinený zo špionáže a odsúdený na 25 rokov,
09.05.1960 - prepustený pri amnestií,
neskôr rehabilitovaný.


Vyznamenania:
Československý vojnový kríž 1939, Československá vojenská medaila Za zásluhy I. stupňa, Československá medaila Za chrabrost pred nepriateľom.


Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Bodicky-Vladimir-Branislav-t72668#257522Verze : 0