Main Menu
User Menu

>> Bloch - prehľad základných konštrukcií

Bloch

Letecký výrobca založený v roku 1930 Marcelom Blochom
Typ Rok začatia výroby Kategória
Bloch MB-60 1930 Poštové lietadlo
Bloch MB-61 1931 Poštové lietadlo
Bloch MB-80 1932 Sanitné lietadlo
Bloch MB-81 1932 Sanitné lietadlo
Bloch MB-120 1932 Policajné lietadlo (v kolóniách)
Bloch MB-130 1934 Bombardér
Bloch MB-131 1936 Stredný bombardér
Bloch MB-134 1939 Stredný bombardér
Bloch MB-135 1939 Stredný bombardér
Bloch MB-150 1937 Stíhacie lietadlo a odvodené typy
Bloch MB-160 1937 Transportné lietadlo
Bloch MB-161 1939 Transportné lietadlo
Bloch MB-162 1940 Ťažký bombardér
Bloch MB-170 1936 Prieskumné lietadlo
Bloch MB-174 1939 Prieskumné lietadlo
Bloch MB-175 1939 Ľahký bombardér
Bloch MB-200 1933 Stredný bombardér
Bloch MB-201 1934 Stredný bombardér
Bloch MB-202 1934 Stredný bombardér
Bloch MB-210 1934 Stredný bombardér
Bloch MB-210H 1936 Bombardovací hydroplán
Bloch MB-211 1935 Stredný bombardér
Bloch MB-220 1936 Civilné transportné lietadlo
Bloch MB-221 1945 Civilné transportné lietadlo
Bloch MB-300 'Pacifique' 1935 Civilné transportné lietadlo
Bloch MB-480 1939 Prieskumný hydroplán
Bloch MB-500 1938 Výcvikové lietadlo
Bloch MB-700 1940 Stíhacie lietadlo
URL : https://www.valka.cz/Bloch-prehlad-zakladnych-konstrukcii-t42747#168604Verze : 0
MOD