Main Menu
User Menu

Bílej, Juraj

     
Příjmení:
Surname:
Bílej
Jméno:
Given Name:
Juraj
Jméno v originále:
Original Name:
Juraj Bílej
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.12.1904 Oliňovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.01.1945 Hrabkov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
major jazdectva
veliteľ Jazdeckého priezvedného oddielu 2
veliteľ 5. poľného práporu 3. čs. samostatnej brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha
URL : https://www.valka.cz/Bilej-Juraj-t72286#395348Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bílej
Jméno:
Given Name:
Juraj
Jméno v originále:
Original Name:
Juraj Bílej
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1940 kapitán
01.10.1940 stotník
01.07.1943 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.07.1941-25.04.1942 Velitel : Jezdecká eskadrona 11
15.01.1943-01.07.1943 Velitel : Jezdecký přezvědný oddíl 2
01.07.1943-30.11.1943 Velitel : Jezdecký přezvědný oddíl 2
01.02.1944-25.08.1944 Velitel : Jezdecký přezvědný oddíl 2
DD.11.1944-DD.01.1945 Velitel : 5. československý pěší prapor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

28.07.1942

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně se štítkem
Bravery medal - 3rd Class with Merit Badge
Medaila Za hrdinstvo so štítkom "Za zásluhy"
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha
URL : https://www.valka.cz/Bilej-Juraj-t72286#546111Verze : 0
MOD
Major Juraj Bílej


* 25. 12. 1904 Oliňovo, okres Svaljava, Ukrajina
+ 23. 01. 1945 Hrabkov okres Prešov.


01. 10. 1924 - vojenská prezenčná služba peší pluk 45 Rumunský v Chuste na Podkarpatskej Rusi,
23. 03. 1926 - absolvoval dôstojnícku skúšku,
01. 04. 1926 - ako čatár preložený do zálohy,
01. 01. 1927 - vymenovaný za podporučíka v zálohe,
01. 01. 1929 - povyšený na poručíka v zálohe,
15. 10. 1930 - predurčený ako dôstojník v zálohe do jazdeckého pluku 10 v Berehove,
1934 - predurčený ako dôstojník v zálohe v Mukačeve,
01. 01. 1934 - povyšený na nadporučíka v zálohe,
1935 - spravodajský kurz v Prahe,
1937 - inštrukčný kurz pre dôstojníkov v zálohe v Užhorode,
1938 - kurz veliteľov stredisk brannej výchovy v Košiciach,
1938 - vykonal dobrovoľné cvičenia,
23. 09. 1938 - na základe mobilizácie nastupil do činnej služby,
do 17. 11. 1938 - spravodajský dôstojník v Užhorode,
31. 05. 1939 - po vzniku Slovenského štátu preradení k dôstojníkom jazdectva z povolania,
31. 01. 1940 - spravodajský dôstojník v Humennom,
01. 08. 1940 - povyšený na stotníka jazdectva,
21. 08. 1941 - Stredisko remontného výcviku Liptovský Mikuláš,
23. 06. 1941 - 25. 04. 1942 - východná fronta - veliteľ eskadróny PO 11 rýchlej divízie,
15. 01. 1943 - zastupuje veliteľa JPO 2 v Michalovciach,
01. 07. 1943 - povýšený na majora,
06. 05. 1944 - veliteľ JPO 2 v 1. divízie východoslovenskej armády,
Zapojil sa do odboja a spolupracoval s partizánskymi oddielmi Čapajev a Pugačov,
31. 08. 1944 - počas odzbrojovania východoslovenskej armády prešiel so svojim oddielom k partizánom (skupina Stalin),
16. 09. 1944 - veliteľ partizánskeho oddielu Bílej v rámci zväzku Čapajev, jeho oddiel č. 113. mal cca 400 príslušníkov,
november 1944 - spolu z oddielom sa prebil z obkľučenia pri Ruskej Porube,
26. 11. 1944 - podieľal sa na oslobodzovaní Michaloviec,
december 1944 - prihlásil sa do 1. čs. armádneho zboru v ZSSR,
01. 01. 1945 - 3. čs. samostatná brigáda,
07. 01. 1945 - veliteľ 5. poľného práporu - 3. čs. samostatnej brigády,
21. 01. 1945 - pri oslobodzovaní Kapušian pri Prešove utrpel ťažké zranenie,
23. 01. 1945 - na následky zranenie zomiera.


Vyznamenania:
Pamätná medaila 1939 "Javorina - Orava", Eisernkreuz II. kl., Československá vojenská medaila Za zásluhy, Rad Slovenského národného povstania in memoriam.


Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Bilej-Juraj-t72286#255325Verze : 0