Main Menu
User Menu

Bethlen, István

István Bethlén - politik a státník


(1874 - 1947)Narodil se 3.10.1874 v jednom ze starých maďarských šlechtických rodů. V únoru 1919 založil Stranu křesťansko-nacionální jednoty, roku 1939 přejmenovanou na Stranu maďarského života, která se stala vládnoucí stranou v Maďarsku až do března roku 1944. Tato strana inspirovaná fašistickými myšlenkami byla hlavní oporou horthyovského režimu v zemi. Bethlen sestavil 14. dubna 1921 po pádu Maďarské republiky rad novou vládu, jejímž byl premiérem až do 19. srpna 1931. Za své vlády provedl v letech 1922 - 1924 rozsáhlou pozemkovou reformu. Zahraniční politiku země orientoval převážně na spolupráci s Itálií. V dubnu roku 1927 byla podepsána maďarsko-italská smlouva o přátelství, doplněná o čtyři roky později dodatečnou smlouvou o přátelství mezi Rakouskem a Maďarskem. Těmito kroky byl vytvořen podunajský blok se silným vlivem Mussoliniho Itálie. Bethlen byl ve funkci premiéra vystřídán G.Károlym v létě roku 1931. V letech druhé světové války již neměl na maďarskou politiku nikterak velký vliv. Zemřel roku 1947.
URL : https://www.valka.cz/Bethlen-Istvan-t18057#66257Verze : 0