Main Menu
User Menu

Bernay

vojnový cintorín z druhej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Bernay
Originální název:
Original Name:
Bernay Communal Cemetery
Obec:
Municipality:
Bernay
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
20
Počet pohřbených:
Number of Burials:
20
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
?
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Britské spoločenstvo
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ww1cemeteries.com
URL : https://www.valka.cz/Bernay-t166581#501340Verze : 0
MOD