Main Menu
User Menu

Berger, Otto

     
Příjmení:
Surname:
Berger
Jméno:
Given Name:
Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Otto Berger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.07.1871 Liběchov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Berger-Otto-t107093#381778Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Berger
Jméno:
Given Name:
Otto
Jméno v originále:
Original Name:
Otto Berger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1882-DD.06.1888 Státní gymnasium, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1888-DD.08.1892 Kadetní škola ženijního vojska, Hainburg
DD.10.1898-DD.11.1900 Válečná škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1892 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1893 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1897 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1903 setník rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 major rakousko-uherské branné moci
01.07.1918 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.06.1919 podplukovník generálního štábu
19.11.1920 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
01.01.1932 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1921-01.03.1922 Velitel : Ženijní učiliště
01.03.1922-31.03.1928 Velitel : Učiliště pro ženijní vojsko
31.03.1928-04.05.1928 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
04.05.1928-31.12.1931 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1888-DD.08.1892 vojenské studium, Hainburg
DD.08.1892-DD.10.1895 velitel ženijní čety Ženijního praporu č. 8, Praha
DD.10.1895-DD.10.1898 hospodářský důstojník Ženijního praporu č. 8, Praha
DD.10.1898-DD.11.1900 vojenské studium, Wien
DD.11.1900-DD.05.1901 instruktor Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.05.1901-DD.11.1903 důstojník velitelství Zeměbranecké pěší brigády č. 91, Kraków
DD.11.1903-DD.11.1910 velitel ženijní roty Ženijního praporu č. 1, Pozsony
DD.11.1910-DD.10.1912 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.10.1912-DD.11.1913 velitel náhradní roty Zákopnického praporu č. 8, Praha
DD.11.1913-DD.08.1914 důstojník štábu XIV. sboru, Innsbruck
DD.08.1914-DD.04.1915 velitel náhradní roty Zákopnického praporu č. 8, Praha
DD.04.1915-DD.07.1916 technický důstojník velitelství Benigniho sborové skupiny, východoevropské válčiště
DD.07.1916-DD.07.1917 technický důstojník velitelství VIII. sboru, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.01.1918 velitel ženijního vojska Pěší divise č. 72, východoevropské válčiště
DD.01.1918-DD.10.1918 velitel ženijního vojska Pěší divise č. 56, italské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 technický důstojník velitelství Kövessovy armádní skupiny, balkánské válčiště
DD.11.1918-DD.06.1919 mimo službu
DD.06.1919-DD.06.1920 velitel Ženijního praporu č. 4, slovenské válčiště a Bratislava
DD.06.1920-DD.10.1920 opevňovací referent štábu Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.10.1920-DD.09.1921 velitel Důstojnické školy ženijního vojska, Litoměřice
DD.09.1921-DD.03.1922 velitel Ženijního učiliště, Litoměřice
DD.03.1922-DD.03.1928 velitel Učiliště pro ženijní vojsko, Litoměřice
DD.03.1928-DD.12.1931 velitel Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1916

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
ote:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Berger-Otto-t107093#381779Verze : 0
MOD
Diskuse