Main Menu
User Menu

Beneš, Jan

     
Příjmení:
Surname:
Beneš
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Beneš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.09.1886 Čivice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.04.1949 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
zástupce velitele Divise 9
velitel Divise 9
zástupce velitele Divise 9
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Benes-Jan-t104876#375825Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Beneš
Jméno:
Given Name:
Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Jan Beneš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1897-DD.06.1905 Státní reálka, Pardubice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.01.1917-DD.07.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.05.1923-DD.08.1923 Kurs pro velitele vojskových těles, Milovice
DD.11.1924-DD.10.1925 Válečná škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.10.1917 praporčík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
01.09.1918 kapitán legií
18.10.1918 major legií
16.04.1920 podplukovník legií
DD.MM.RRRR podplukovník pěchoty
29.12.1922 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.12.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.01.1922-DD.12.1922 Velitel : Pěší pluk 35
DD.12.1922-DD.12.1922 Velitel : Pěší pluk 35
DD.11.1923-DD.09.1924 Velitel : 20. pěší brigáda
DD.09.1925-DD.11.1926 Velitel : 20. pěší brigáda
DD.11.1926-04.05.1928 Velitel : 15. pěší brigáda
04.05.1928-DD.09.1931 Velitel : 15. pěší brigáda
DD.09.1931-15.10.1935 Velitel : 20. pěší brigáda
15.10.1935-31.12.1937 Velitel : 18. pěší brigáda
27.09.1938-18.11.1938 Velitel : 9. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.02.1916 dobrovolník České družiny, Kijev a východoevropské válčiště
DD.02.1916-DD.05.1916 dobrovolník Československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.05.1916-DD.01.1917 dobrovolník 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.06.1917 vojenské studium, Borispol
DD.06.1917-DD.10.1917 velitel čety Československého náhradního praporu, Bobrujsk a Žitomir
DD.10.1917-DD.08.1918 velitel roty 1. československého náhradního pluku, Žitomir, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.10.1918 velitel pěší roty 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.11.1918 velitel praporu 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.11.1919 zástupce velitele 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.11.1919-DD.01.1920 zatímní velitel 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.01.1920-DD.08.1920 zástupce velitele 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.08.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.07.1921 zástupce velitele Pěšího pluku 9, Most
DD.07.1921-DD.12.1921 velitel Pěšího pluku 9, Most
DD.12.1921-DD.05.1923 velitel Pěšího pluku 35, Plzeň
DD.05.1923-DD.08.1923 vojenské studium, Milovice
DD.08.1923-DD.11.1923 velitel Pěšího pluku 35, Plzeň
DD.11.1923-DD.11.1924 velitel Pěší brigády 20, Nitra
DD.11.1924-DD.10.1925 vojenské studium, Praha
DD.10.1925-DD.11.1926 velitel Pěší brigády 20, Nitra
DD.11.1926-DD.09.1931 velitel Pěší brigády 15, Opava
DD.09.1931-DD.05.1935 velitel Pěší brigády 20, Nitra
DD.05.1935-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 18, Nitra
DD.12.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 9, Bratislava
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel Divise 9, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 zástupce velitele Divise 9, Bratislava
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1925

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Benes-Jan-t104876#375826Verze : 0
MOD