Main Menu
User Menu

Benedikt XVI.

Papež Benedikt XVI.


vl. jménem Josef Ratzinger


nar. 16.4.1927


zvolen papežem 19.4.2005
URL : https://www.valka.cz/Benedikt-XVI-t29060#102769Verze : 0
MOD
J. Ratzinger se narodil v Bavorsku, jeho otec byl policista, ale celá rodina byla selská a velmi věřící. Před válkou začal studovat na semináři, za války sloužil u jednotky protiletecké obrany v Mnichově. Jako většina dětí v té době byl příslušníkem HJ.


Po válce pokračoval ve studiu a postupně dosáhl v církvi vysokého postavení, poslední jeho působení je jako Mnichovský arcibiskup. Mimoto byl hlavou Kongregace pro doktrínu víry ve Vatikánu, což je sbor přirovnávaný některými novináři k inkvizici (myslím že ne příliš přesné). Jeho názory jsou většinou považovány v rámci řimskokatolické církve za hodně konzervativní (navrhl třeba neudělovat příjímání politikům podporujícím interrupci). Někteří kritikové mu vytýkají že potlačuje kritiku uvnitř církve.


Tolik jen ve stručnosti, hlavním zdrojem mi byly zprávy BBC.
URL : https://www.valka.cz/Benedikt-XVI-t29060#102788Verze : 0
16. dubna 1927 - Narodil se v bavorském městečku Marktl am Inn.
1937 - Otec odešel do důchodu, rodina se přesídlila do Traunsteinu.
1941 - Stal se členem nacistické mládežnické organizace Hitlerjugend. Ratzinger a jeho bratr Georg studovali za války v arcibiskupském semináři sv. Michala v Traunsteinu, kde chodili do reálky.
1943 - Přiřazen jako pomocník k protiletadlové obraně, později převelen na německo-maďarskou hranici.
květen 1945 - Dezertoval z armády a vrátil se do Traunsteinu. Pobyl v americkém zajateckém táboře a poté se vrátil do semináře.
1946-1951 - Studium teologie a filozofie ve Freisingu a v Mnichově.
červen 1951 - Vysvěcen na kněze.
od roku 1952 - Pedagogická práce na několika německých univerzitách; učil například v Bonnu, Münsteru, Tübingenu a Řezně. Stal se významným profesorem teologie.
1962-1965 - Během druhého vatikánského koncilu pracoval jako konzultant arcibiskupa Josefa Fringse, který patřil k nejradikálnějším reformistům.
březen 1977 - Stal se mnichovským arcibiskupem.
červen 1977 - Papež Pavel VI. ho jmenoval kardinálem.
1981 - Stal se prefektem mocné Kongregace pro nauku víry (nový název pro Inkvizici)
2000 - Označil ostatní křesťanské církve za nedokonalé. Šokoval tak anglikány, luterány i další protestanty vedoucí s Římem ekumenický dialog.
2002 - Stal se děkanem kolegia kardinálů, nejbližšího poradního sboru papeže, jehož členy jsou všichni kardinálové.
19. dubna 2005 - Zvolen papežem, přijal jméno Benedikt XVI.
28. února 2013 - Rezignuje na úřad papeže se zdravotních důvodůpřevzato z lidovky.centrum.cz
URL : https://www.valka.cz/Benedikt-XVI-t29060#102790Verze : 0
MOD