Main Menu
User Menu
Reklama

Běloruská republika

Republic of Belarus

Bieloruská republika

Рэспубліка Беларусь

     
Název:
Name:
Běloruská republika
Originální název:
Original Name:
Рэспубліка Беларусь
Hlavní město:
Capital:
Minsk
Státní zřízení:
Government System:
unitárni prezidentská republika
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled prezidentů Běloruska / List of President of Belarus
Správní členění:
Administrative Structure:
6 regiónov - Brest, Gomel, Grodno, Mogilev, Minsk, Vitebsk
Úřední jazyky:
Official Languages:
běloruština, ruština
Měna:
Currency:
Běloruský rubl
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Ozbrojené sily Běloruské republiky
Mezinárodní organizace:
International organizations:
BSEC (observer), CBSS (observer), CEI, CIS, CSTO, EAEC, EAEU, EAPC, EBRD, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, SCO (dialogue member), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO (observer), ZC
Rozloha:
Area:
207595 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
346 m (Dzjaržynskaja hara)
Nejnižší bod:
Lowest Point:
60 m (rieka Němen)
Klima:
Climate:
medzi kontinentálnou a prímorskou klímou
Geografická poloha:
Location:
východní Evropa
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Lotyšsko, Litva, Ruská federace, Ukrajina, Polsko
Vznik:
Independence:
25.08.1991 nezávislost na ZSSR
Počet obyvatel:
Population:
9477918 (2020 est.)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Bělorusi 83.7%, Rusi 8.3%, Poláci 3.1%, Ukrajinci 1.7%, iní 2.4%, nespecifikováno 0.9% (2009 est.)
Náboženství:
Religions:
Ortodoxní 48.3%, Katolické 7.1%, iné 3.5%, bez vyznáni 41.1% (2011 est.)
ISO:
ISO:
BLR / BY
Internetová doména:
Internet Country Code:
.by, .бел
Časové pásmo:
Time Zone:
UTC+3 (FET - Further-eastern European Time)
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.cia.gov
https://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
URL : https://www.valka.cz/Beloruska-republika-t230114#638797Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost


7.1.1939 Narodil se generálplukovník Pjotr Grigorjevič Čaus (náčelník štábu Pobaltského vojenského okruhu /1988-1991/
)


27.1.1940 Narodil se generálplukovník Anatolij Ivanovič Kostěnko (minister obrany Bieloruska /1994-1995/)



30.6.1940 Narodil se generálplukovník Valerij Sergejevič Sokolov (náčelník štábu Bieloruského vojenského okruhu /1983-1988/)


26.11.1941 Narodil se generálplukovník Alexandr Petrovič Čumakov (minister obrany Bieloruska /1997—2001/)


19.2.1942 Narodil se generálporučík letectva Sergej Vasilievič Sedov (veliteľ 26. leteckej armády /1988-1992/)


2.5.1945 Narodil se generálporučík Viktor Nikolajevič Isajčenkov (zástupca ministra obrany Bieloruska)

30.8.1954 Narodil se podplukovník Aljaksandr Ryhoravič Lukašenka (prezident Běloruska)


25.8.1991 Běloruská republika vyhlasuje nezávislost na Svazu Sovětských Socialistických Republik.













26.12.1991 Soviet republík Najvyššieho sovietu ZSSR prijal deklaráciu č. 142-N (142-Н), ktorá oficiálne uznáva rozpustenie ZSSR ako štátu a subjektu medzinárodného práva. Tým fakticky zaniká Zväz sovietskych socialistických republík.



14.11.2021 Zemřel generálplukovník Valerij Sergejevič Sokolov (náčelník štábu Bieloruského vojenského okruhu /1983-1988/)
URL : https://www.valka.cz/Beloruska-republika-t230114#640720Verze : 0
MOD
Chronológia vzniku Bieloruskej republiky počas rozpadu ZSSR a jej ozbrojených síl:

17.03.1991 - všezväzové referendum o zachovaní ZSSR. V Bielorusku sa referenda zúčastňuje 83,3% oprávnených vcol,ičov, pričom 82,7% z nich sa vyjadrilo za ďalšie zachovanie ZSSR.

19.-21.08.1991 - pokus o štátny prevrat v Moskve

20.09.1991 - Najvyšší soviet Bieloruska prijíma deklaráciu № 1099-XII, v ktorej deklaroval začiatok výstavby Ozbrojených síl Bieloruskej republiky.

08.12.1991 - podpísanie Bielovežskej zmluvy (oficiálne Zmluva o založení Spoločenstva nezávislých štátov) najvyššími predstaviteľmi Ruska, Ukrajiny a Bieloruska

21.12.1991 - Almatská deklarácia, ktorou sa za zakladajúcich členov SNŠ považujú aj zostávajúce štáty ZSSR s výnimkou Litvy, Lotyšska, Estónska a Gruzínska. Súčasťou tejto deklarácie je aj faktické odobratie právomoci najvyššieho veliteľa Ozbrojených síl ZSSR z rúk prezidenta Gorbačova a udelenie týchto právomocí ministrovi obrany ZSSR maršálovi Šapošnikovovi

25.12.1991 - sovietsky prezident Michail Gorbačov podáva demisiu

26.12.1991 - deklarácia Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorou je ZSSR oficiálne rozpustené

30.12.1991 - zasadanie predstaviteľov SNŠ v Minsku, kde sa rozhodlo o transformácii Ministerstva obrany ZSSR a Ozbrojených síl ZSSR na Hlavné veliteľstvo Spoločných ozbrojených síl SNŠ a Spoločné ozbrojené sily SNŠ

14.02.1992 - podpísanie vykonávacích dohôd medzi členskými štátmi SNŠ o vytvorení Spoločných ozbrojených síl SNŠ. Tento postup mal umožniť postupné rozdelenie Ozbrojených síl ZSSR medzi jednotlivé štáty tak, aby v prechodnom období bolo zabezpečené jednotné velenie a tiež ochrana vonkajších hraníc SNŠ. Z členskýh štátov SNŠ tieto dohody nepodpísala Ukrajina a Moldavsko, čím reálne ministerstvá obrany oboch krajín prevzali kontrolu nad všetkými súčasťami Sovietskych ozbrojených síl dislokovaných na jej území. Voči tomuto postupu sa vyhranila Ruská federácia, ktorá si robila nároky na niektoré zložky dislokované na tomto území ako napr. časť síl Čiernomorskej flotily, či súčasti strategického letectva.


20.03.1992 - vznikajú Ozbrojené sily Bieloruskej republiky v podriadenosti Hlavného veliteľstva Spoločných ozbrojených síl SNŠ

03.11.1992 - je prijatý zákon o Ozbrojených silách Bieloruskej republiky




Zdroj: archív autora
cis.minsk.by
ru.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Yeltsin
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Beloruska-republika-t230114#684719Verze : 3
MOD