Main Menu
User Menu

Bedřich, František

     
Příjmení:
Surname:
Bedřich
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bedřich
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.11.1912 Zbýšov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.10.1988
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Hlavní politické správy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_12.htm
URL : https://www.valka.cz/Bedrich-Frantisek-t34995#392203Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bedřich
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bedřich
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1926-DD.MM.1930 Průmyslová škola dřevoobrábací, Frunze /
DD.MM.1930-DD.MM.1932 Vysoká škola stranícka, Gorkij
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1946-DD.MM.1948 Vysoká škola válečná
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.05.1945 major
12.04.1947 podplukovník
01.12.1949 plukovník
04.05.1957 generálmajor
04.10.1968 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1950-01.01.1951 Velitel : 8. divise /mechanisovaná/
01.01.1951-19.11.1952 Velitel : 8. mechanizovaná divize
19.11.1952-DD.10.1955 Velitel : Školské oddělení
11.10.1956-08.03.1957 Velitel : Pěchotní učiliště
08.03.1957-04.05.1957 Velitel : Vojenské učiliště Lipník nad Bečvou
04.05.1957-01.09.1958 Velitel : Vojenské učiliště Lipník nad Bečvou
15.08.1957-01.06.1961 Velitel : Vojenské učiliště Vyškov
01.06.1961-24.10.1964 Velitel : Vyšší vojenské učiliště Vyškov
08.07.1968-18.11.1969 Velitel : Hlavní politická správa

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1948

Medaile za odvahu
Medal for Bravery
Медаль За отвагу
-

DD.MM.1948

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_12.htm
URL : https://www.valka.cz/Bedrich-Frantisek-t34995#545119Verze : 4
MOD
generálporučík Ing.Bedřich František
* 27.11.1912 Zbýšov u Slavkova na Moravě
+ 7.10.1988


Jednotka v bitvě u Sokolova: minometná rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 319/m
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 18.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile
Sovětská medaile "Za odvahu"
6x ČS. válečný kříž 1939


1945 - velitel 3.dělostřeleckého oddílu
1957-64 náčelník vojenského učiličtě K.Gotwalda a Vyššího vojenského učiliště O.Jaroše ve Vyškově
Poslanec federálního shromáždění
Vojenský přidělenec v Bulharsku
Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Bedrich-Frantisek-t34995#127379Verze : 0
1936 odešel do SSSR
18.2.1942 vstoupil v Buzuluku do čs. vojska, zařazen k ženistům, později byl přidělen k dělostřelcům
Bojoval o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev, Žaškov a Duklu.
Patřil ke skupině komunistů působicích v čs. armádě na čele s B. Reicinem.
9.5.1945 válku ukončil jako velitel dělostřeleckého oddílu v hodnosti majora, nastoupil studium Vysoké školy vojenské
Od června 1946 náčelníkem ObZ ( obranného zpravodajství ) Velké Prahy
1947 po ulončení studia návrat k dělostřelectvu
1950 v hodnosti plukovníka velitel Dělostřelecké divize v Kolíně
30.9.1950 velitel 8. mechanizované divize v Kolíně
19.11.1952 náčelníka školského oddělení na velitelství 2. vojenského okruhu v Trenčíně
1953 zástupce velitele 2. vojenského okruhu pro tankové a mechanizované vojsko
11.10.1956 velitel Vyššího vojenského učiliště kpt.O. Jaroše ve Vyškově
9.5.1957 jmenován do hodnosti generálmajor
24.10.1964 náčelník Krajské vojenské správy v Ostravě
8.7.1968 náčelník Hlavní politické správy Čs. lidové armády
1.10.1968 povýšen do hodnosti generálporučíka
18.11.1969 odvolán z funkce a dán do kádrové dispozice ministra národní obrany
1.3.1970 vojenský přidělenec v Sofii ( Bulharsko )
30.6.1972 odchod do penze
Zdroj: https://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_12.htm
se2.isn.ch.
URL : https://www.valka.cz/Bedrich-Frantisek-t34995#308112Verze : 1