Main Menu
User Menu

Bavorský pamětní kříž z tažení 1866

Armeedenkzeichen 1866

Bavorský pamětní kříž 1866
Armeedenkzeichen 1866


Velitelem bavorské armády byl polní maršál princ Karel Bavorský, (v době napoleonských válek obdržel od ruského cara Alexandra I. řád sv. Jiří IV. st.). Bavorská armáda se svým 7. spolkovým sborem měla 54 praporů pěchoty, 46 eskadron jízdy a 144 děl. Celkem to bylo zhruba 45 000 mužů.


Pamětní kříž založil bavorský král Ludvík II. dne 25. srpna 1866. Kříž byl určen všem těm, kteří se zbraní v ruce stáli v poli a čelili nepříteli. Kříž nebyl určen pro nebojovníky (logistika armády). Velikost kříže je 37 mm, váha 14 g. Kříž je vyroben z bronzu.


Popis dekorace: (Václav Měřička)


Avers:
Ramena kříže jsou zvýšena širším orámováním. Plocha ramen je půlobloučkovitě šrafována. Ve středu kříže je umístěn 19, 5 mm široký, kruhový medailon, rámovaný dubovým věncem. Ve středním konvexním poli na půdě bavorské routy je umístěn z pravé strany zobrazený korunovaný bavorský lev státního znaku. Věnec je nahoře i dole převázán stuhou.


Revers:
Ramena jsou shodná s lícovou stranou. Ve středu rovněž kruhový medailon rámovaný dubovým věncem, opět nahoře i dole stuhou převázaným. Ve středu na konvexním vodorovně šrafovaném disku (středu) je letopočet: „1866“. Konce ramen mají šířku 14 mm.


V horní části kříže je kulovité ouško se závěsným kroužkem.


STUHA:
Stuha je ve většině případů průvlečná. Šířka stuhy je 31 mm s bílým 8 mm širokým středním pruhem, s 11 mm širokými světlemodrými okrajovými pruhy, které jsou ve středu proťaty 1 mm širokým bílým proužkem.


Literatura:
Václav Měřička: Dekorace z prusko-rakouské války v roce 1866
Georg Schreiber: Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen. Mnichov 1964
URL : https://www.valka.cz/Bavorsky-pametni-kriz-z-tazeni-1866-t102239#368813Verze : 0
Bavorský náhrdelní pamětní kříž 1866 pro polního maršála KARLA BAVORSKÉHO.
Halskreuz des Armeedenkzeichens 1866 für Feldmarschall Prinz Karl von Bayern.


Kříž je unikátní záležitost, jeho obrázek není k dispozici, ale pokusíme se slovy pana Václava Měřičky tuto mimořádnou dekoraci popsat .


Tato ojedinělá dekorace byla založena bavorským králem Ludvíkem II. dne 25. srpna 1866 a to pouze v jediném exempláři a udělena veliteli 7. spolkového sboru, princi Karlovi Bavorskému. Princ Karel, který po ukončeném tažení 1866 složil všechny své vojenské úřady ( funkce ), nikdy však tento kříž nenosil.POPIS KŘÍŽE:


Avers:
Rupertský kříž, šrafovaná ramena se zvýšeným okrajem. Ve středu routovaný medailon modro-bíle emailován, vyvýšené části pozlaceny. Okraj medailonu tvořený věncem z dubového listí je zlatý a zeleně smaltovaný, převázán stuhou. Kolmé ouško s pozlacenou svislou sponou.


Revers:
Šrafovaný medailon s plastickým pozlaceným letopočtem 1866, kolem je zlatý, zeleně smaltovaný věnec z dubového listí převázaný stuhou.


STUHA:
Náhrdelní stuha je modro-bílá-modro-bílá-modro-bílá-modrá, šířka stuhy 41 mm.


Velikost kříže se uvádí 62 mm, váha není známá, materiál zlato, smalty, bronz.


Poznámka: Princ Karel Bavorský žil v letech 1795 až 1875. Kříž byl uložen ve sbírkách Vojenského muzea v Mnichově se všemi osobními řády Karla Bavorského. Ve sbírce (Schreiber) byl chován další exemplář, snad náhradní.


Byl to jediný sběratel, pan Václav Měřička, který tento kříž popsal a tak nás s dekorací i seznámil. Každá doplňující informace bude jen vítaná. Originál popis v němčině je v této literatuře.


Literatura:
Hesse Waldemar von Hesenthal und Schreiber Georgs: Die tragbaren Ehrenzeichen des Deutschen Reichs. Berlín 1943
Schreiber G. : Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen. Mnichov 1964
URL : https://www.valka.cz/Bavorsky-pametni-kriz-z-tazeni-1866-t102239#368900Verze : 0