Main Menu
User Menu

Bavorská pamětní medaile pro 10.pluk rakouského sborového dělostřelectva z roku 1904

Bronzene Inhaber-Jubilaumsmedaille an das k.u.k. Corps-Art.Rgt.Nr lo.1904

Bavorská pamětní medaile pro 10.pluk rakouského sborového dělostřelectva z roku 1904
(Dr. ROMAN JEDLIČKA)


Jednou z obvyklých historický tradic bývalo jmenování členů vládnoucích rodin spřátelených zemí šéfy pluku. Tito pak při výročích jmenování vydávali pamětní medaile pro velitele a důstojníky těchto pluků,označené jako „šéfovské medaile“. Z faleristického hlediska patří tyto medaile k vzácným: jednak byly udělovány mimo území příslušného panovníka, jednak jejich počty lze počítat na desítky až stovky exemplářů( např. pamětní medaile císaře Františka Josefa I. Pro ruský Kexholmský pluk z roku 1898 byla udělena ve stříbře 100 důstojníkům a v bronzu 40 poddůstojníkům). Popisovaná bavorská medaile navazuje na pamětní medaili císaře FJI z roku 1901, kdy byla vydaná při příležitosti 50.výročí jmenování císaře majitelem 13.bavorského pěšího pluku. Nemalou úlohu jistě sehrály i úzké příbuzenské vztahy mezi oběma panovnickými rody.
Dne 30.dubna 1904 zakládá princ-regent Luitpold při příležitosti 50.výročí jmenování majitelem c.a k. rakouského(haličského) 10.pluku sborového dělostřelectva pamětní medaili ve dvou stupních:stříbrná byla určená aktivním důstojníkům a bývalým velitelům pluku,bronzová pak starším poddůstojníkům.


N líci medaile je plastický provedeno poprsí prince regenta z levé strany v generálské uniformě a v plášti,na hrudi s řadou vyznamenání(spolehlivě lze identifikovat řetěz s hvězdou nejvyššího bavorského domácího řádu Sv. Huberta a rakouské Zlaté rouno). Kolem portrétu opis: LUITPOLD PRINZ-REGENT VON BAYERN. Dole pod seříznutým ramenem portrétu drobně značeno A-Scharff (Poznámka:Anton Scharff 10.6.1845-6.7.1903 žák Josefa D.Bohma,od r, 1881 ředitel vídeňské Akademie výtvarných umění,jeden z nejplodnějších medailéru
své doby).


Na rubní straně nad dubovou ratolestí je umístěn sedmiřádkový nápis: DEM/K.U.K./CORSP/ARTILERIE-/REGIMENT No 10/VON SEINEM/INHABER/1854-1904. ( v překladu: c.a k. 10.pluku sborového dělostřelectva od svého majitele 1854-1904).Rubní stranu vytvořil medailer A.Boersch.


Medaile o průměru 40mm je masivně provedena. Na horním okraji medaile velké kolmé ouško s kruhem pro stuhu. Tato je v bavorských barvách(bílé a bleděmodré) v šíři celkem 40mm.Bleděmodré pruhy 12mm široké jsou od sebe odděleny 8mm mezerou, úzké bleděmodré postranní pruhy šíře 2mm jsou od kraje vzdáleny 2mm. Stuha je složená v typický rakouský trojúhelník.
Stříbrná medaile pro bývalé velitele pluku a aktivní důstojníky byla udělena celkem 81x,bronzová(viz obrázek) pro starší poddůstojníky celkem 123x.


Není bez zajímavosti,že pro lícovou stranu medaile bylo použito stejného razidla jako pro stříbrnou bavorskou medaili Za záchranu (Rettungsmedaile), která byla udělována až do roku 1931 i za svobodného státu Bavorsko Medaile podle G.Schreibera,měla mít průměr 38mm, vyobrazený exemplář medaile je o průměru 40mm.
U příležitosti popisu této medaile prince-regenta Luitpolda několik pohledu na poměry bavorského trůnu ke konci 19.století. Král Ludvík II.Bavorský(1846-1886) byl dne 10.7.1886 zbaven svéprávnosti a vlády se ujal jeho strýc princ-regent Luitpold (1821-1912),který vládl až do své smrti i za králova bratra Ottu I.(1848-1916.).Ludvík II. Zemřel 3 dny po zbavení svéprávnosti(13.7.1886),společně se svým lékařem se utopili ve Starnbergerském jezeře za dosud nevyjasněných okolností. Ludvík II. se v lednu 1867 zasnoubil s Žofii Bavorskou,sestrou rakouské císařovny Alžběty, v říjnu téhož roku ale došlo k těžko vysvětlitelnému zlomu v jeho životě-ruší své zasnoubení a stává se podivínem, samotářem.V roce 1869 pokládá základní kámen hradu Neuschwanstein nedaleko městečka Fussen v překrásném prostředí bavorských Alp. Vyhlášení řemeslníci a umělci zde pracovali 17 let. Hrad měl totiž napodobovat vysněný hrad Warttburg z opery Richarda Wágnera Tannhauser proto i v obrazech gobelínech a výzdobě se objevují postavy z Wagnerových oper.


Král se ale nespokojil jen s tímto jediným hradem,postavil i malebný zámek Linderhor,Nymphenburg a další.Když byl zbaven svéprávnosti,bylo spočítáno,že za všechny tyto překrásné stavby zaplatil neuvěřitelnou sumu-126 milionů zlatých marek.On sám se ztotožňoval se Siegfriedem, jedním z hlavních hrdinů Wágnerovy tetralogie-Prsten Nibelungů. V této souvislosti se také upozorňuje na podivnou náhodu-úřední zprávu o podezřelé a nešťastné Ludvíkovi smrti podepsal jakýsi doktor Hagen-tedy muž stejného jména jako Siegfriedův vrah z Wágnerovi opery. Často se mluvilo,že šílenství,stavby pohádkových zámků i jeho smrt souvisí s tajemným pokladem hunského vůdce Attily-Ludvík prý totiž objevil jeho hrob a z nalezeného zlata financoval své stavby.Díky svému bohatství snad nakonec i zešílel.
Po smrti prince-regenta Luitpolda se králem stal jeho syn Ludvík III.(1845-1921) vládnoucí v Bavorsku v období 1913-1918, mj.dekorovaný 30.6.1917 velkokřížem rakouského Vojenského řádu Marie Terezie. Jeho manželka,rakouská arcivévodkyně Marie Teresie,byla v letech 1913-1918 velmistryní královského řádu Terezie a Alžběty(Elizabeth-Orden) a Theresien Orden).Literatura:
Jurij Mitin: Ruské medaile Františka Josefa I. NL XXI-1966/2
G.Schreiber: Die bayrischen Orden und Ehrenzeichen,Munchen 1964
V.Měřička: Orden und Ehrenzeichen der O.-ung.Monarchie,
Schroll-Verlag,Wien 1974


Teto článek byl publikován ve faleristickém časopise S I G N U M Brno v roce 1992.. S laskavým svolením autora Dr.Jedličky pro www.válka, zpracoval Altmann.
URL : https://www.valka.cz/Bavorska-pametni-medaile-pro-10-pluk-rakouskeho-sboroveho-delostrelectva-z-roku-1904-t83725#306995Verze : 0

Citace :

Dr. ROMAN JEDLIČKA:Bavorská pamětní medaile pro 10. pluk rakouského sborového dělostřelectva z roku 1904

Obr. 1 bronzová medaile s původní stuhou
Obr. 2 stříbrná nedaile
URL : https://www.valka.cz/Bavorska-pametni-medaile-pro-10-pluk-rakouskeho-sboroveho-delostrelectva-z-roku-1904-t83725#307056Verze : 0