Main Menu
User Menu

Bavorská Vojenská Záslužná medaile

Die Bayerische Militär –Verdienstmedaille

Zlatá a Stříbrná Vojenská Záslužná medaile s poprsím kurfiřta Karla Theodora, udělovaná v období let 1794 – 1797.


Die Goldene und Silberne Militär – Verdienstmedaille des Kurfürsten Karl Theodor .


Bavorské medaile Za statečnost mají svoji historii a tradici, ale pro naši potřebu bude postačující upozornit na tři vydání, které rozlišujeme od roku 1794 do roku 1918, kdy bylo udělování medaile ukončeno.


Jedinečná a vzácná medaile byla založena dne 30. října 1794 jako ocenění a nejvyšší důkaz statečnosti vojáka před nepřítelem. Medaile byla určena všem vojínům a poddůstojníkům do hodnosti (feldwebla) šikovatele. Zde můžeme hovořit, že pro tyto statečné vojáky byla medaile ekvivalentem bavorského řádu Maxe Josefa.


Autorem medaile byl Cajetán Destouches (1784 – 1807).


Medaile má průměr 34 mm a ve zlatě má váhu 5 dukátů (17,1 g). Medaile ražena ve stříbře má váhu přibližně 15-17 g.


POPIS MEDAILE:


AVERS:
Na ploše je barokní podobizna zakladatele s copem na hlavě hledícímu k pravé straně a oblečeného ve skvostném a drahocenném brnění na kterém je viditelný znak řádu ZLATÉHO ROUNA.


Opis na medaili: CARL. THEOD. PF. B. RH. H. I. B. CHVRFÜRST.


Na výkroji rukávu je značka výrobce: C. D. F. (Cajetán Destouches facit-zhotovil).


REVERS:
Na zadní straně je bavorský korunovaný heraldický lev. Postava bojovně vztyčeného lva drží v tlapě obnažený meč a v levé pak znakový štít s bavorskými routami.


Kolem je nápis:


DER TAPFERKEIT


STUHA:
Šířka stuhy se pohybuje kolem 35 mm. Barva je černá se dvěma 3 mm širokými bělomodrými postranními pruhy a 1 mm černými okrajovými proužky.


Medaile se udělovala velmi krátce od roku 1794 do roku 1797. Originál medaile je nesmírně vzácný a ani ve specializovaných sbírkách není zastoupena. Nedokonalý obrázek I. typu medaile je převzat od německých kolegů.


Literatura:
Václav Měřička: Pamětní a záslužná vyznamenání z údobí 1789 – 1815 .
Georg Schreiber: Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen
Dr. K. G. Klietmann: Pour le Mérite und Tapferkeitsmedaille (Mnichov 1966)
Jörg Nimmergut: Orden und Ehrenzeichen (prodejní katalog)
Hermann von Heyden: Ehren-Zeichen (Kriegs-Denkzeichen, Verdienst-und Dienstlters-Zeichen Deutschlands und Österreich – Ungarns reprint).Část. č.l
URL : https://www.valka.cz/Bavorska-Vojenska-Zasluzna-medaile-t46701#370998Verze : 0
Zlatá a Stříbrná Vojenská Záslužná medaile s poprsím kurfiřta Maxe Josefa IV.


Die Goldene und Silberne Militér-Verdienstmedaille des Kurfürsten Maxmilián IV. Josef.


- zlatá medaile o průměru 34 mm, váha 5 dukátů (17,1 g)
- stříbrná medaile o průměru 34 mm, váha 15-17 g.


Popis medaile:


Na přední straně je poprsí zakladatele s barokním copem na hlavě. Panovník je zobrazen v honosném brnění. Kolem portrétu je opis:


MAX. IOS. CHVRF. ZV. PFALZBAIREN


Na rukávu je písmeno: „D“ DESTOUCHES
Revers medaile je naprosto shodný s předchozím typem.


STUHA:
Stuha je u všech ražeb stejná.


Literatura je uvedena v úvodní části článku.


Část: 2
URL : https://www.valka.cz/Bavorska-Vojenska-Zasluzna-medaile-t46701#370999Verze : 0
Zlatá a stříbrná Vojenská Záslužná medaile s portrétem krále MAXE JOSEFA I.


Mohli bychom vše odbýt tím, že medaile je stejná, jen portrét panovníka je jiný a poněkud menší. Ale raději si historii této medaile více vysvětlíme a osvětlíme. Medaile je opět členěna na zlatou a stříbrnou medaili, které jsou rozměrově i váhově naprosto stejné jako již popsané dekorace.


AVERS:


Na medaili je zobrazen doleva hledící portrét panovníka v generálské uniformě (bez copu na hlavě). Opis na medaili:


MAXMILIÁN IOSEPH KÖNIG VON BAIERN.


V dolní části medaile je podpis medailéra:
LOSCH - ( Josef Losch 1803 – 1862 )REVERS:


Zadní strana je na první pohled stejná. V tomto případě je lev mírně změněn v kresbě. Znak bavorských kurfiřtů je nahrazen znakem královským a opis je s poněkud většími písmeny.


Medaile byla velmi vzácně udělena i v letech 1849 a 1866.


V letech prusko-francouzské války, které se Bavorsko zúčastnilo je již medailérem JOSEPF RIES.


V tomto válečném období 1870/71 bylo uděleno:


- 133 zlatých medailí
- 612 stříbrných medailí


V období Velké války v letech 1914 – 1918:


- 1198 zlatých medailí
- 2932 stříbrných medailí


Po roce 1916 jsou zlaté medaile raženy ve stříbře a pozlacené, což v žádném případě nesnižuje jejich význam.


Tyto počty uvádí G. Schreibr


Dr. Klietmann v letech Velké války uvádí poněkud odlišné počty:


- 998 zlatých medailí
- 2839 stříbrných medailí


Medaile je obecně známější pod nepřesným názvem


MEDAILE ZA STATEČNOST


Pro zájemce o podrobnější údaje doporučuji publikaci G. Schreibera: Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen


Literatura je uvedena v úvodní části


Část: 3
URL : https://www.valka.cz/Bavorska-Vojenska-Zasluzna-medaile-t46701#371000Verze : 0
Die Bayerische Tapferkeitsmedaille


Bavorská medaile za statečnostBavorský ekvivalent Pruského Pour le Mérite. Zlaté provedení pro důstojníky, stříbrné pro poddůstojníky.
URL : https://www.valka.cz/Bavorska-Vojenska-Zasluzna-medaile-t46701#182856Verze : 0
MOD
pripájam foto zlatej medaile za statočnosť


zdroj: https://home.att.net/~david.danner/
Bavorská Vojenská Záslužná medaile - goldene tapferkeitsmedaille

goldene tapferkeitsmedaille
URL : https://www.valka.cz/Bavorska-Vojenska-Zasluzna-medaile-t46701#225747Verze : 0
Tyto medaile, které běžně nazýváme medailemi ZA STATEČNOST jsou vzácné a mimořádně zajímavé. Lze je bez nadsázky přirovnat k našim Rakouským medailím, které můžeme sledovat od doby založení, tj. od panovníka JOSEFA II. až ke konci mocnářství v roce 1918.


První typy jsou zcela mimořádné a zcela unikátní. Ale i dekorace z období války 1914-18 se řadí mezi vzácná a tedy i drahá vyznamenání. V německých sbírkách se nacházejí tyto medaile převážně ve stříbře, zlaté kusy nacházíme výjimečně. Medaile, které používají vojáci na svých řádových sponách jsou tak jak je v Německu zvykem vyrobeny z obecného kovu a upraveny zlacením či postříbřeny. I tyto „náhradní„ medaile se velmi zřídka objevují na aukcích a nabízejí se od ceny 500 euro výše.


Postupem času, tak jak se nám podaří zajistit další obrázky, budeme je vkládat do této galerii vzácné bavorské medaile.
Bavorská Vojenská Záslužná medaile - Spona s EK II.Kl. 1914 + medailí, která je zhotovena v obecném kovu a postříbřená.  Stříbrná udělená medaile bývala ukložena doma ve slavnostní vitrině.

Spona s EK II.Kl. 1914 + medailí, která je zhotovena v obecném kovu a postříbřená. Stříbrná udělená medaile bývala ukložena doma ve slavnostní vitrině.
Bavorská Vojenská Záslužná medaile - Zlatá medaile  s podpisem mesdailera   Reis  , vadání z prusko-francouzské války  1870/71

Zlatá medaile s podpisem mesdailera " Reis " , vadání z prusko-francouzské války 1870/71
Bavorská Vojenská Záslužná medaile - Zadní strana medaile z let 1870/71

Zadní strana medaile z let 1870/71
Bavorská Vojenská Záslužná medaile - 3 . vydání  medaile v e stříbře

3 . vydání medaile v e stříbře
Bavorská Vojenská Záslužná medaile - Spona z válka  prusko-francouzské je mimořádně vzácná .

Spona z válka prusko-francouzské je mimořádně vzácná .
URL : https://www.valka.cz/Bavorska-Vojenska-Zasluzna-medaile-t46701#371332Verze : 0