Main Menu
User Menu

Batbajan

Batbajan (Bajan, ale aj Bezmer) – Chán povolžských Bulharov


Vládol ??? až 668


Podľa byzanských prameňov, po smrti chána Kubrata vládol nad prvou Bulharskou ríšou pravdepodobne jeho syn Batbajan. Avšak zoznam bulharských chánov hovorí o chánovi menom Bezmer. Podobne je to aj s datovaním počiatku jeho vlády. Podľa Byzantíncov to bolo v roku 651, ale podľa starobulharských prameňov to bolo v roku 665.


S istotou sa však dá povedať, že v roku 665 sa postupne začína rozpadať ríša chána Kubrata. Ríša sa rozdelila na tri časti. V dvoch zvyšných sa k moci dostali ďalší Kubratovi synovia Kuber a Asparuch. Oslabenie ríše využili kmene Chazarov. Batbajan sa so svojimi kmeňmi Chazarom poddal, ostatné kmene sa pohli smerom na západ a časom splynuli s inými etnikami. Len kmene vedené Asparuchom si zachovali „samostatnosť“.


Batbajan, resp. Bezmer zomrel pravdepodobne v roku 690.


Jan Rychlík - Dějiny Bulharska
- Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, ISBN 80-7106-497-1
www.wikipedia.com
URL CZ: https://www.valka.cz/Batbajan-t72224#255054Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Batbajan-t72224#255054Version : 0