Main Menu
User Menu

Bartoš, Bohumil

     
Příjmení:
Surname:
Bartoš
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Bartoš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.07.1868 Čechtice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.01.1942 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Bohumil-t105673#377737Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bartoš
Jméno:
Given Name:
Bohumil
Jméno v originále:
Original Name:
Bohumil Bartoš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1880-DD.06.1887 Státní gymnasium, Rychnov nad Kněžnou
DD.10.1887-DD.05.1894 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1889-DD.04.1890 Škola jednoročních dobrovolníků, Wien
DD.09.1894-DD.05.1896 Kurs na vojenské auditory, Wien
DD.03.1907-DD.06.1907 Vyšší vojenský soudcovský kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1890 kadet rakousko-uherské branné moci
22.12.1890 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1914 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1918 plukovník auditor rakousko-uherské branné moci
25.11.1918 plukovník justiční služby
04.05.1928 generál justiční služby
01.05.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.10.1889-DD.11.1889 jednoroční dobrovolník Posádkové nemocnice Wien, Wien
DD.11.1889-DD.04.1890 vojenské studium, Wien
DD.04.1890-DD.09.1890 velitel pomocné zdravotnické čety Posádkové nemocnice Wien, Wien
DD.09.1894-DD.05.1896 vojenské studium, Wien
DD.05.1896-DD.11.1898 soudce posádkového soudu, Przemysl
DD.11.1898-DD.05.1901 plukovní auditor Pěšího pluku č. 45, Przemysl
DD.05.1901-DD.03.1907 plukovní auditor Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.03.1907-DD.06.1907 vojenské studium, Wien
DD.06.1907-DD.02.1912 správce posádkového soudu, Josefov
DD.02.1912-DD.07.1914 správce posádkového soudu, Kassa
DD.07.1914-DD.04.1916 správce divisního soudu, Kassa
DD.04.1916-DD.07.1917 soudce Vyššího polního soudu 4. armády, východoevropské válčiště
DD.07.1917-DD.11.1918 správce divisního soudu, Sarajevo
DD.11.1918-DD.02.1928 rada Nejvyššího vojenského soudu, Praha
DD.02.1928-DD.04.1929 předseda senátu Nejvyššího vojenského soudu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Bohumil-t105673#377738Verze : 0
MOD