Main Menu
User Menu

Balzar, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Balzar
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Balzar
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.08.1868 Příbram /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Těžkého houfnicového pluku 304
zatímní velitel Těžké dělostřelecké brigády 2
zástupce přednosty Dělostřeleckého a zbrojního odboru ministerstva
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Balzar-Karel-t104872#375818Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Balzar
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Balzar
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1878-DD.06.1886 Státní gymnasium, Příbram
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1886-DD.08.1889 Vojenská technická akademie, Wien
DD.10.1895-DD.MM.1897 Vyšší dělostřelecký kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1889 poručík rakousko-uherské branné moci
01.01.1894 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1900 setník rakousko-uherské branné moci
01.01.1911 major rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 plukovník rakousko-uherské branné moci
15.09.1919 podplukovník legií
29.09.1920 podplukovník dělostřelectva
29.01.1921 podplukovník generálního štábu
20.07.1921 plukovník generálního štábu
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
01.01.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.12.1920-DD.03.1921 Velitel : Těžký houfnicový pluk 304
DD.06.1921-20.07.1921 Velitel : Těžký houfnicový pluk 304
20.07.1921-DD.02.1922 Velitel : Těžký houfnicový pluk 304

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1886-DD.08.1889 vojenské studium, Wien
DD.08.1889-DD.01.1891 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého praporu č. 6, Kraków
DD.01.1891-DD.05.1892 velitel dělostřelecké čety Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 2, Kraków
DD.05.1892-DD.01.1894 praporní pobočník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 2, Kraków
DD.01.1894-DD.10.1895 plukovní pobočník Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 2, Kraków
DD.10.1895-DD.11.1897 vojenské studium, Wien
DD.11.1897-DD.05.1900 pobočník velitele dělostřelectva XIV. armádního sboru, Innsbruck
DD.05.1900-DD.05.1902 velitel dělostřelecké roty Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 4, Pola
DD.05.1902-DD.04.1906 důstojník Technického výboru říšského ministerstva války, Wien
DD.04.1906-DD.12.1907 velitel dělostřelecké roty Pevnostního dělostřeleckého praporu č. 1, Trient
DD.12.1907-DD.08.1908 zástupce velitele Pevnostního dělostřeleckého praporu č. 1, Trient
DD.08.1908-DD.11.1910 důstojník velitelství XIV. armádního sboru, Innsbruck
DD.11.1910-DD.01.1911 velitel dělostřelecké roty Pevnostního dělostřeleckého praporu č. 3, Pola
DD.01.1911-DD.11.1933 velitel praporu Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 2, Kraków
DD.11.1913-DD.08.1914 zatímní velitel Pevnostního dělostřeleckého pluku č. 1, Wien
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel Motorisovaného oddílu těžkých děl, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.03.1915 velitel dělostřelectva VI. sektoru přemyšlské pevnosti, východoevropské válčiště
22.03.1915-22.03.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.03.1915-DD.09.1919 ruské zajatecké tábory
DD.09.1919-DD.09.1920 přednosta evidenčního oddělení Inspektorátu dělostřelectva československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a přesun
DD.09.1920-DD.12.1920 velitel Těžkého dělostřeleckého oddílu č. 304, Brno
DD.12.1920-DD.06.1921 velitel Těžkého houfnicového pluku 304, Brno
DD.06.1921-DD.11.1921 zatímní velitel těžké dělostřelecké brigády 2, Olomouc
DD.11.1921-DD.03.1922 mimořádný inspektor Zbrojního odboru ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.10.1923 zástupce přednosty Dělostřeleckého a zbrojního odboru ministerstva, Praha
DD.10.1923-DD.01.1924 dovolená s čekaným
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Balzar-Karel-t104872#375819Verze : 0
MOD