Main Menu
User Menu

Balkánské vzdušné síly [1944-1945]

Balkan Air Force

     
Název:
Name:
Balkánské vzdušné síly
Originální název:
Original Name:
Balkan Air Force
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
AHQ 'G' Force
Datum zániku:
Disbanded:
15.07.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Středozemní spojenecké velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1944-DD.MM.1944 Bari, Stanice Královských vzdušných sil Bari /
DD.MM.1944-15.07.1945 ostrov Vis / Vis (island) /

Velitel:
Commander:
10.06.1944-13.02.1945 Elliott, William (Air Vice Marshall)
13.02.1945-15.07.1945 Mills, George Holroyd (Air Vice Marshall)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 254. křídlo RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 281. křídlo RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 283. křídlo RAF

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.rafweb.org/Organsation/Cmd_O2.htm
URL : https://www.valka.cz/Balkanske-vzdusne-sily-1944-1945-t59817#559142Verze : 2
MOD
Balkánské vzdušné síly
Balkan Air Force (BAF)


Historie
Hlavními úkoly tohoto mnohonárodnostního svazku byla přímá letecká podpora Titových partyzánů a odboje v Albánii a Řecku, získání vzdušné nadvlády nad oblastí, letecké zásobovaní a vysazování agentů a evakuace raněných. Velitelství BAF bylo nejprve v italském Bari, záhy se ale přestěhovalo na osvobozený ostrov Vis, který se stal i hlavní předsunutou základnou a kde byl i Titův hlavní stan. Za obranu zdejšího letiště zodpovídala 2867. lehká protiletadlová peruť RAF Regimentu.


Leteckou složku BAF tvořila křídla čísel 281., 283., 254. a 334. První dvě byly stíhací a stíhací-bombardovací, další bombardovací a poslední bylo zvláštního určení (Special Duties). Dále zde byla 13. peruť Královského řeckého letectva s bombardéry Baltimore, tři jednotky Italského spojeneckého letectva, které používaly letouny P-39, C.202, C.205, S.79 a další. Od srpna do listopadu podléhalo velení BAF také 10 dopravních Li-2 a 12 stíhaček Jak-9 od sovětského letectva. V případě potřeby pak BAF využívalo služeb různých dopravních jednotek RAF a USAAF. Nad Jugoslávií také operovaly jednotky ostatních spojeneckých velitelství.


Prvním cílem letounů BAF se tak stala nepřátelská letiště, kde se piloti snažili zničit zbylé německé a chorvatské stíhačky a dopravní letouny, které dopravovaly do Jugoslávie zásoby. BAF se tak rychle podařilo omezit aktivitu nepřátelského letectva a piloti se mohli věnovat útokům na pozemní cíle a přímé letecké podpoře partyzánů.


Koncem léta se k jugoslávským hranicím přiblížila Rudá armáda a v listopadu začali Němci vyklízet Řecko. Dlouhé ustupující kolony se staly hlavním cílem útoků BAF. V Řecku se však rozpoutaly boje mezi komunistickými partyzány z organizace ELAS a bojovníky, kteří byly věrní původní řecké vládě. Ti měli podporu Britů, kteří do Řecka poslali pozemní a letecké síly, které tvořilo i několik jednotek BAF. Perutě BAF zde zůstali do počátku roku 1945.


Zbylé jednoty BAF pokračovali v tlaku na německé jednotky v Jugoslávii. Zde jim byla protivníkem hlavně protiletadlová palba, která působila perutím BAF těžké ztráty (např. v již v červnu ztratila BAF 21, v srpnu 54 letadel), mnoho letců se ale dokázalo vyhnout zajetí a s pomocí partyzánů se dostali zpět ke svým jednotkám.

V té době začaly též letouny BAF stále více využívat letiště na osvobozeném území, například v březnu 1945 se na letiště Prkos přesunulo sedm perutí 281. křídla.


Do konce války provedly jednotky BAF kolem 38000 bojových operací a evakuovaly necelých 8000 raněných. Změna politického klimatu v Evropě se ale projevila již 16. května 1945, kdy Tito rozkázal, že všechny britské jednotky musí co nejrychleji opustit Jugoslávii. Často se tak dělo pod ochranou stíhaček BAF.


Balkánské letectvo bylo rozpuštěno 15. července 1945.


Perutě RAF/SAAF zařazené do BAF (neúplné)
Stíhací
32. peruťSpitfire VC (září 1944 – únor 1945)
73. peruť – Spitfire V,VIII,IX
87. peruť – Spitfire VIII (červen – srpen 1944)
213. peruťMustang III
249. peruť – Spitfire, Mustang III
253. peruť – Spitfire V, VIII, IX


Bombardovací/bitevní
6. peruťHurricane IV
13. peruťBaltimore IV, V
39. peruťBeaufighter (červenec - prosinec 1944)
55. peruť – Baltimore, Boston?
351. peruť – Spitfire V (srpen 1944 - květen 1945)
352. peruť – Hurricane IV (říjen 1944 - květen 1945)
16. peruť SAAF – Beaufighter
19. peruť SAAF - Beaufighter
25. peruť SAAF - Ventura


Jednotky pro speciální operace
148. peruťHalifax, Liberator, Lysander
267. peruť - Dakota
624. peruť - Ventura, Halifax


Prameny:
https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Balkan_Air_Force
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
Cull B.: 249. stíhací peruť, Naše vojsko, Praha, 2003
Minterne D.: The History of 73 Squadron, part 3, Tutor Pub., Dorchester, 2000
Leeson F.M.: The Hornet Strike, Air-Britain Pub., Tunbridge Wells, 1998
https://www.rafweb.org/Organsation/Cmd_O2.htm
URL : https://www.valka.cz/Balkanske-vzdusne-sily-1944-1945-t59817#215457Verze : 2
MOD