Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
B&T APC9
Originální název:
Original Name:
B&T APC9
Kategorie:
Category:
samopal
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2011-DD.MM.RRRR B&T AG, Thun
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,7 kg
Ráže:
Calibre:
9 mm
Náboj:
Cartridge:
9 mm Luger
Délka:
Length:
597 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
175 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
15, 20, 25, 30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
1080 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
330 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) se sklopenou pažbou: 385 mm


APC - Advanced Police Carbine
Zdroje:
Sources:
www.bt-ag.ch
www.military-today.com
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/B-T-APC9-t223321#622215Verze : 1
MOD