Main Menu
User Menu

Aubigny-au-Bac

vojnový cintorín z prvej svetovej vojny

     
Název:
Name:
Vojnový cintorín Aubigny-au-Bac
Originální název:
Original Name:
Aubigny-au-Bac Communal Cemetery
Obec:
Municipality:
Aubigny-au-Bac
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Počet hrobů:
Number of Graves:
5
Počet pohřbených:
Number of Burials:
5
Počet identifikovaných pohřbených:
Number of Identified Burials:
0
Státní příslušnosti pohřběných:
Citizenship of Burials:
Veľká Británia
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ww1cemeteries.com
URL : https://www.valka.cz/Aubigny-au-Bac-t106620#380548Verze : 0
MOD