Main Menu
User Menu

Atol Eniwetok

Enewetak Atoll / エニウェトック環礁

Eniwetok (Atol Eniwetok / Enewetak Atoll / エニウェトック環礁 )


Eniwetok 11°30'00.00"N 162°20'00.00"E je koralový atol tvorený viac ako 40 ostrovčekmi ležiaci zhruba 525 km severozápadne od ostrova Kwajalein. Celková plocha ostrovov je 5,85 km2, lagúna obklopená ostrovmi má plochu 1004,89 km2. Atol je politickou súčasťou Marshallových ostrovov, zemepisne patrí do reťazca ostrovov Railik (Ralik).

Najväčšími ostrovmi atolu sú Eniwetok, Engebi (Arthur), Parry, Muty a Igurin. Atol je plochý, maximálna výška dosahuje 5 m nad hladinou mora (16ft).

Pre Európu bol atol objavený v roku 1794 britskou šalupou Walpole , ale neskôr sa stal súčasťou španielskeho koloniálneho panstva . V roku 1885 sa atol stal súčasťou nemeckej kolónie Marshallove ostrovy. Po vypuknutí 1. svetovej vojny v roku 1914 bol atol okupovaný Japonskom a v roku 1920 sa stal mandátnym územím Spoločnosti národov v japonskej správe.

Počas 2. svetovej vojny bola na ostrove Engebi vybudované japonské vojenské letisko a vo vo februári 1944 bol dobytý jednotkami Spojených štátov amerických . Po skončení vojny bolo pôvodné obyvateľstvo atolu vysťahované a atol slúžil v rokoch 1948-1962 ako nukleárna strelnica (vrátane testu prvej vodíkovej bomby 31.10.19521)). Celkom bolo na ostrove vykonaných 43 skúšok nukleárnych zbraní.


V 70. rokoch 20 storočia sa začal návrat pôvodných obyvateľov atolu, aj napriek tomu, že atol bol kontaminovaný rádioaktívnymi látkami ako následok testov. 15.05.1977 rozhodla vláda USA o dekontaminácii atolu na náklady ozbrojených síl. V rámci dekontaminácie bola zamorená pôda a voda zmiešaná s betónom a uskladnená v krátere na severnom konci ostrova Runit 11°33'09.22"N 162°20'50.29"E, čím vznikol ihlan s výškou 7,6 m. Odpad bol prekrytý železobetónovou čiapkou s hrúbkou 46 cm. Celý útvar je nazývaný Cactus Dome. Ostrovy sa opäť stali oficiálne obývateľné v roku 1980. Populáciu ostrova tvorí do 1000 osôb.


1) bomba Mike odpálená 19:54:59,4 GMT na ostrovčeku Elugelab (10,4 Mt vymazalo ostrovček z mapy, na jeho mieste zostal kráter hlboký 60 m s priemerom 2 km).


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Enewetak_Atoll
URL : https://www.valka.cz/Atol-Eniwetok-t111048#390310Verze : 0
MOD