Main Menu
User Menu

Armádní rada [1904-1964]

Army Council

Army Council

     
Název:
Name:
Armádní rada
Originální název:
Original Name:
Army Council
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.02.1904
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1964
Nástupce:
Successor:
Armádní rada
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
08.02.1904-DD.MM.1964 Ministerstvo války
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1927 London, ? /
DD.MM.1927-DD.MM.RRRR London, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
V čele Armádní rady byl ministr války.
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Army_Council_(1904)
discovery.nationalarchives.gov.uk
https://en.wikipedia.org/wiki/War_Office
URL : https://www.valka.cz/Armadni-rada-1904-1964-t228195#634366Verze : 0
MOD
Armádna rada bola vytvorená po vzore Admiralitnej rady (Board of Admiralty) ako najvyšší správny orgán Britskej armády po zrušení funkcie Hlavného veliteľa (commnander-in-chief) Britskej armády a vytvorení funkcie náčelník generálneho štábu (od roku 1909 náčelník Imperiálneho generálneho štábu). Všetky zložky Britskkej armády boli podriadené Armádnej rade, ktorá bola určená ko najvyšší správny orgán armády, zatiaľ čo Generálny štáb (Imperiálny generálny štáb) mal na starosti administratívne riadenie.

Zloženie armádnej rady bolo definované v zakladacej listine (Letters Patent) a kopírovalo (spočiatku) zloženie najvyšších funkcionárov Ministertva vojny a skladalo za z predsedu, 6 členov (4 vojenských a 2 civilných) a tajomníka armádnej rady (bez rozhodovacej právomoci). Predsedom armádnej rady bol vždy minister vojny (Secretary of State for War).

Vojenskí členovia:
1.) Náčelník Generálneho štábu (od roku 1909 Náčelník Imperiálneho generálneho štábu)
2.) Generálny pobočník síl (Adjutant-General to the Forces)
3.) Generálny ubytovateľ síl (Quartemaster-General to the Forces)
4.) Hlavný generál pre výzbroj (Master-general of the Ordnance)

Civilnými členmi boli Parliamentary Under-Secretary of State for War a Financial Secretary.

Tajomníkom komisie bol vždy tajomník ministra vojny (Permanent Under-Secretary of State for War).


Toto zloženie sa v podstate nemenilo a bolo konštantné aj v prvých mesiacoch 1. svetovej vojny až do decembra 1914 (18.12.1914) keď sa členom tejto rady stal dočasný civilný člen zodpovedný za výzbrojné kontrakty.


Zdroj: Monthly Army List 1909-1915
Official History of the Ministry of Munitions Volume I: Industrial Mobilizations, 1914-15, Andrews UK Limited, 2012, ISBN 1781493952, 9781781493953
discovery.nationalarchives.gov.uk
https://en.wikipedia.org/wiki/War_Office
URL : https://www.valka.cz/Armadni-rada-1904-1964-t228195#634373Verze : 2
MOD