Main Menu
User Menu
Reklama

Alfons I.

Král Alfons I. Dobyvatel


- vládl v letech 1114 - 1185, od roku 1139 král
URL : https://www.valka.cz/Alfons-I-t25200#92391Verze : 0
Narodil se mezi lety 1107 až 1111 jako syn hraběnky Terezy Kastilské, která za něho v době jeho nezletilosti přejala regentství. V roce 1128 se sám uchopil moci a proti vůli své matky vyhlásil nezávislost Portugalska na Kastílii a prohlásil se jeho králem. Poté zahájil portugalskou reconquistu rozšiřováním svého území směrem na jih.


V roce 1139 porazil Maury v bitvě u Ourique, čímž dosáhl uznání svého titulu Kastílií. V roce 1147 s pomocí francouzských, vlámských a normanských rytířů, kteří táhli přes jeho území do Svaté země, dobyl Lisabon, který učinil svým sídlem. Poté, co dosáhl osvobození značné části území Portugalska, uzavřel s Kastílií v roce 1160 smlouvu v Celanově o společném postupu proti Maurům a rozdělení dobytých území mezi obě království. Aby Alfonso I. upevnil svoji moc, svěřil své území v roce 1179 pod lenní svrchovanost papeže a začal organizovat portugalskou církev. Na oplátku papež Alexander III. uznal Portugalské království a Alfonse I. za jeho prvního krále.
URL : https://www.valka.cz/Alfons-I-t25200#104513Verze : 0