Main Menu
User Menu

Alexandr I.

Alexander I

Александър I

     
Příjmení:
Surname:
Alexandr I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Prinz Alexander Josef von Battenberg
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
kníže
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.04.1857 Verona /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.11.1893 Graz /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1. kníže Bulharska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Alexandr-I-t25302#636837Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Alexander-I-t25302#636837Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Alexandr I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Prinz Alexander Josef von Battenberg
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 09.04.1873

Záslužný řád Filipa velkomyslného - velkokříž
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Grandcross
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Großkreuz
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 17.04.1878

Vojenský záslužný kříž 1870-71
Military Cross of Merit
Militär-Verdienstkreuz
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.1878

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 07.05.1879

Řád Ludvíka velkokříž
Order of Ludwig Grandcross
Ludwigsorden Grosskreuz
-

06.06.1879

Řád lázně rytíř velkokříže (civilní) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Civ.) 1st Class
Order of Bath Knight Grandcross (Civ.) 1st Class
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.1879

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

DD.MM.1879

Řád Leopolda 1. třída
Order of Leopold 1st Class
Leopold-Orden I. Klasse
-

01.01.1880

Řád Za chrabrost velkokříž
Order for Bravery Grandcross
Орден За Храброст
-

25.12.1881

Řád Sv. Alexandra s řetězem
Order of Saint Alexander with Chain
Орден Свети Александър
-

07.06.1883

Veľkokríž Kráľovského a vznešeného Španielskeho rádu Karla III
Grand Cross of the Royal and Distinguished Spanish Order of Carlos III
Gran Cruz de Real y Distinguida Orden Espanola de Carlos III
-

06.07.1883

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

DD.MM.1883

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] DD.MM.1884

Domácí řád Albrechta Medvěda - řetěz
House Order of Albert the Bear - Collar
Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären
-

07.04.1886

Řád Sv. Olafa velkokříž (1. třída)
Order of St. Olaf Grandcross (1st Class)
Sanct Olavs Orden
-

10.12.1886

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Vladimíra 4. třída
Order of St. Vladimir 4th Class
Орден Святого Владимира 4-я степень
-

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád bílého orla
Order of White Eagle
Орден Белого орла
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ondřeje
Order of St. Andrew
Орден Св. Андрея
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 1. třída
Order of Red Eagle 1st Class
Roter Adler Orden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Řád Rumunské hvězdy 1. třída s meči
Order of Star of Romania 1st Class with Swords
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Vojenská medaile za statečnost 1. třída
Military bravery medal 1st Class
Medalia Virtutea Militara de razboiu
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž - 2. třída
Military Merit Cross - 2nd Class
Militär Verdienskreuz
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Řád Jindřicha Lva - rětěz
Order of Henry the Lion - Collar
Hausorden Heinrichs des Löwen -
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL CZ: https://www.valka.cz/Alexandr-I-t25302#636839Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Alexander-I-t25302#636839Version : 0
MOD