Main Menu
User Menu

Abdulaziz

Sultán Abdulaziz


doba vlády: 1861-1876
URL : https://www.valka.cz/Abdulaziz-t22180#84061Verze : 0
MOD
9. února 1830 - 1876, sultán Osmanské říše od roku 1861 - 30. května 1876, syn sultána Mahmuda II.
V roce 1867 navštívil Evropu jako první osmanský sultán. V roce 1869 přijal návštěvy od císaře Rakousko-Uherska, francouzskou císařovnu Eugenii a jiné prince na jejich cestě k otevření Suezského průplavu.
Finanční obtíže země a nemohoucnost vlády způsobily vypuknutí muslimského fanatismu a nespokojenosti, což nakonec vyústilo ve vraždu dvou konzulů u Salonica. To a další události stály Abdulazize trůn. Jeho odstoupení 30. května 1876 bylo s radostí přivítáno v celé říši.
Později byl nalezen mrtvý v jednom z paláců a důvěryhodný lékařský posudek konstatoval sebevraždu.
Přežilo jej jeho sedm dětí.
URL : https://www.valka.cz/Abdulaziz-t22180#89687Verze : 0