Main Menu
User Menu
ASLAV (Australian Light Armoured Vehicle)


V březnu 1987 se australská vláda rozhodla posílit obranyschopnost severních teritorií vybudováním průzkumného mechanizovaného pluku. Páteří útvaru se mělo stát nové kolové obrněné vozidlo. Proto byl v roce 1988 zahájen program Wheeled Armoured Fighting Vehicle, do něhož se zapojil General Motors Canada s typem LAV-25. Dalším účastníkem byl rakouský Steyr, který nabídl typ Pandur, jako poslední se zapojil francouzský Saviem a jeho VAB.


V roce 1989 však australská vláda zcela nečekaně požádala americké ministerstvo obrany, zda by Austrálii mohlo odprodat 14 vozidel LAV-25 pocházejících ze skladů US Marines Corps. LAV do Austrálie dorazily v dubnu 1990 a následně byly vyčleněny pro vojskové zkoušky, které probíhaly u 2nd Cavalry Regiment dislokovaného v Holsworthy. V říjnu 1990 se vozidla přesunula do severní Austrálie, kde v horkém podnebí probíhaly jejich ostré testy. Během nich se na vozidlech projevily některé nedostatky - porost v buši dokázal snadno prorazit jejich pneumatiky, během denních operací bylo ve vozidlech navíc nesnesitelné horko (teploty dosahovaly hodnoty až 55°C).


V roce 1992 byly společností GM Canada australskému vojsku zapůjčeny čtyři obrněné transportéry Bison, které taktéž podstoupily vojskové zkoušky, po jejichž ukončení se vrátily zpět k výrobci. Bisony se nakonec ukázaly být vhodnější než LAV-25, a to především díky své větší korbě a prostornějšímu interiéru.


V prosinci 1992 bylo nakonec rozhodnuto zakoupit 97 vozidel u GM Canada, jenž by doplnily stávajících 14 LAV-25 ve výzbroji australské armády. Vozidla obdržela označení ASLAV (Australian Light Armoured Vehicle) a byla vyrobena v následujích počtech a verzích:


33 - ASLAV-25
33 - ASLAV-PC
10 - ASLAV-S
9 - ASLAV-C
2 - ASLAV-A
10 - ASLAV-F


Nové stroje byly zařazeny do výzbroje 2nd Cavalry Regiment, jenž poslední ASLAV obdržel do konce roku 1997. Útvar se stal operačně způsobilým v témže roce. První ostrá zkouška pro vozidla ASLAV ale i pro 2nd Cavalry Regiment přišla v září 1999, kdy byly australské jednotky nasazeny v rámci mírové mise na Východním Timoru.


Vozidla jsou australské armádě dodávána prostřednictvím společnosti Tenix Defence, která zajišťuje jejich finální montáž a následné generální opravy. Tenix Defence taktéž vyvinul pro řadu ASLAV účelové nástavby. Věže Defence pro ASLAV-25 jsou vyráběny společností General Dynamics Land Systems Australia.Verze
ASLAV-25 - průzkumné vozidlo, základní verze vybavená věží Delco s kanonem Bushmaster ráže 25 mm
ASLAV-A - ambulance
ASLAV-C - velitelské stanoviště
ASLAV-CS - zásobovací vozidlo
ASLAV-DTV - vozidlo pro výcvik řidičů
ASLAV-F - dílna technické pomoci
ASLAV-M - samohybný minomet
ASLAV-PC - obrněný transportér
ASLAV-R - vyprošťovací vozidlo
ASLAV-S - průzkumné a pozorovací vozidlo
URL : https://www.valka.cz/AUS-ASLAV-t29129#103182Verze : 0
MOD
...
AUS - ASLAV - Jedno z vozidel LAV-25 poskytnutých USMC zachycené při testech v Austrálii (© Commonwealth of Australia)

Jedno z vozidel LAV-25 poskytnutých USMC zachycené při testech v Austrálii (© Commonwealth of Australia)
URL : https://www.valka.cz/AUS-ASLAV-t29129#112191Verze : 0
MOD