Bitva u Guadalcanalu (13-15. listopadu 1942)

Autor: Petr Pršal 🕔︎︎ 👁︎ 17.447

1. bitva u Guadalcanalu

11. listopadu se ve Shortlandském přístavu shromáždil konvoj 11 transportních lodí s posilami a materiálem pro japonskou posádku na Guadalcanalu ( 7000 mužů, 31500 dělostřeleckých granátů, proviant pro 30000 mužů na 20 dní ). Doprovod konvoje tvořila posílená  Tanakova 2. eskadra torpédoborců ( 12 plavidel ). Vzdálené krytí poskytoval svaz pod velením admirála Kondoa tvořený letadlová loď  JUNYO ( DŽUNJÓ ), bitevní lodě KONGO a HARUNA, těžké křižníky ATAGO a TAKAO a šest torpédoborců. Východní křídlo kryl svaz tvořený těžký křižník TONE, lehký křižník SENDAI a jedním torpédoborcem. K bombardování Hendersonu byl určen svaz tvořený bitevními loděmi  HIEI a KIŘIŠIMA, kryté 10. eskadrou torpédoborců ( lehký křižník NAGARA + 6 torpédoborců ) pod vedením admirála Abeho. Před tímto svazem plulo jako průzkum 5 lodí 4. eskadry torpédoborců, zbylé 3 lodě této eskadry hlídkovaly v průlivu mezi Guadalcanalem a Russelovými ostrovy. 8. loďstvo přispělo těžkými křižníky ČOKAI, KINUGASA a dvěma torpédoborci ( Mikawa ). Ostřelování Hendersonu v den D měl za úkol kontraadmirál Nishimura, velitel svazu podpory tvořeným těžkými křižníky KUMANO, MAJA, lehkým křižníkem TENRJÚ a 4 torpédoborci.         
 
Američané museli této vážné hrozbě čelit, protože posílená japonská posádka na ostrově ( mezi 2.- 10.11.1942 japonci vylodili náklad 65 transportních torpédoborců ) by znamenala vážné nebezpečí pro americkou snahu udržet Guadalcanal ve svých rukou.
Američané této hrozbě čelili vysláním dvou TG a to TG 62.4 (kontraadmirál Norman Scott)tvořenou protiletadlovým křižníkem ATLANTA, 12. divizí torpédoborců tvořenou torpédoborci AARON WARD, FLETCHER, LARDNER, McCALLA a Nákladními útočnými loděmi LIBRA, BETELGEUSE, ZEILIN a TG67.1pod velením víceadmirála Daniela J. Callaghana tvořenou těžkým křižníkem  SAN FRANCISCO, 4.Divizí křižníků tvořenou těžkými křižníky PENSACOLA*, PORTLAND, lehkým křižníkem HELENA, protiletadlovým křižníkem  JUNEAU, torpédoborci BARTON a MONSSEN, 10. Divizí torpédoborců ( fregatní kapitán Thomas M. Stokes) tvořenou torpédoborci CUSHING,  LAFFEY, STERETT, O'BANNON, SHAW, GWIN*, PRESTON*, BUCHANAN ( lodě označené hvězdičkou byly 12. listopadu přemístěny k TF 16 ), 4 transportními loděmi Transportní Divize 67.1 ( Námořní kapitán. Ingolf N. Kiland) tvořená nákladními útočnými loděmi McCAWLEY, CRESCENT CITY, PRESIDENT ADAMS, PRESIDENT JACKSON
Vzdálené krytí poskytoval 16. operační svaz pod velením   kontraadmirála Thomase C. Kinkaida tvořený  letadlovou lodí ENTERPRISE  5. divizí křižníků  (kontraadmirál Howard H. Good) tvořenou těžkým křižníkem NORTHAMPTON, protiletadlovým křižníkem SAN DIEGO, 2. eskadrou torpédoborců  (Námořní kapitán. Harold R. Holcomb) tvořenou torpédoborci CLARK, ANDERSON,  HUGHES, 4. divizí torpédoborců  (fregatní kapitán Arnold E. True) tvořenou torpédoborci MORRIS,   MUSTIN, RUSSELL. a 64. operační skupina ( kontraadmirál Willis A. Lee )tvořená 6. divizí bitevních lodí tvořenou bitecními loděmi  WASHINGTON a SOUTH DAKOTA a torpédoborci WALKE a BENHAM. Dále bylo na moři 14 velkých moderních ponorek a 6 starších člunů typu S.
 
Scott dorazil k Lunze 11.11.1942 kolem 5:30 a okamžitě začal vykládat, kolem 9:30 napadlo Scotta 9 střemhlavých Valů s doprovodem z letadlové lodě HIJÓ křižující severozápadně od Guadalcanalu. Díky radaru a pobřežním pozorovatelům nálet nebyl překvapením a stíhačky a protiletadlová palba ho úspěšně odrazily. Valy nedosáhly přímého zásahu, ale exploze těsně vedle nákladní útočné lodě ZEILINU loď vážně poškodil ( po vložení vojáků a poloviny nákladu se v doprovodu torpédoborce vrátila do Espirítu Santo ). Pozdě odpoledne japonci bombardovali z velké výšky Henderson, z 25 bombardérů G4M Betty se nevrátilo 10. Američaé zaplatili ztrátou jednoho wildcatu.
 
Turner dorazil ke Guadalcanalu před šestou ráno 12.11. 1942 a protože jeho přítomnost neušla pozornosti japonců, začal okamžitě vykládat. Kolem 14:00 se objevilo 24 bombardérů G4M Betty vyzbrojených torpédy krytých 8 zery, jelikož nálet nebyl překvapením stačil se na něj Turner náležitě připravit, okamžitě vyplul na otevřené moře připraven manévrovat. Díky výtečnému manévrování, stíhačkám a zuřivé protiletadlové palbě byl odvrácen, Japonci ztratili nejméně 10 Bett a několik stíhaček. Ztáty na americké straně byly způsobeny jednak vlastní PL palbou ( BUCHANAN ), jednak sebevražedný nálet poškozeného japonského bombardéru ( SAN FRANCISCO ). Poté vykládka pokračovala.
 
Ze zpráv, které měl turner k dispozici, věděl, že se ke Guadalcanalu tři uskupení japonských hladinových plavidel a rozhodl se jim čelit. Všechny nákladní lodě odeslal spolu s poškozenými torpédoborci BUCHANAN,  McCALLA a SHAW ( nedostatek paliva ) k Espirítu Santo. Svaz, který měl zastavit japonce tvořily těžké křižníky SAN FRANCISCO, PORTLAND, lehký křižník HELENA, protiletadlové křižníky ATLANTA a JUNEAU, torpédoborce BARTON, MONSSEN, CUSHING, LAFFEY, STERETT,   O'BANNON, AARON WARD. Velitelem tohoto uskupení se stal  víceadmirál Daniel J. Callaghan na SAN FRANCISCO. Callaghan doprovodil transportní lodě na Lunžským průlivem na otevřené moře, potom se vrátil, připravit se na noční bitvu.

Reklama

Přibližně ve 22:00 zformoval Callaghan bojovou sestavu ve složení: vpředu předvoj 10. Divizí torpédoborců ( fregatní kapitán Thomas M. Stokes) tvořenou torpédoborci  CUSHING, LAFFEY, STERETT, O'BANNON, za nimi křižníky ATLANTA, SAN FRANCISCO, PORTLAND, HELENA, JUNEAU, formaci uzavíral zadní voj tvořený 12. divizí torpédoborců tvořenou torpédoborci AARON WARD, FLETCHER, BARTON,   MONSSEN. Vzdálenost mezi skupinami byla 800 yardů, mezi torpédoborci 500 yardů, mezi křižníky 700 yardů. Toto uskupení mělo několik nevýhod: nebralo do úvahy vybavenost jednotlivých lodí radarovou technikou a zbytečně vázalo 4 torpédoborce na konci sestavy.

V 15:30 se Abe spojil se 4. eskadrou torpédoborců, která zaujala pozici 4 míle před bitevními loděmi. V důsledku špatného počasí se japonská formace rozpadla. V jednu hodinu po půlnoci byla pozice lodí 4. eskadry následovná: torpédoborce JUDAČI a HARUSAME nebyly 4 míle ve předu na pravoboku, ale na pravoboku v podstatně větší vzdálenosti od bitevních lodí. Zbylé jednotky 9. eskadry ( ASAGUMO, MURASAME, SAMIDARE )byly až za bitevními loděmi. 01:30 vydal admirál Abe rozkaz bitevním lodím k přípravě munice na ostřelování letiště. ( Použity měly být protiletadlové granáty typ 3 ).
 
Američané se k japonskému svazu přibližovali rychlostí 20 uzlů z téměř opačného směru. První radarový kontakt byl ve 01:24 kdy HELENA zachytila nepřítele na vzdálenost 27000 yardů. ( V této chvíli byl CUSHING pouze 10 mil od japonského svazu ). 01:37 Callaghan nařídil obrat k severu a radar na  HELENA identifikoval tři skupiny nepřátelských hladinových plavidel ( bitevní lodě + dvě skupiny eskorty ). Callaghan toto nevěděl a proto požádal HELENA a O´BANNON o informace o japoncích. Jak bylo v té době u američanů zvykem, do relací se nedisciplinovaně zapojovaly ostatní americké lodě a Callaghan zbytečně ztrácel drahocenný čas. ( Callaghan se svým obratem snažil napodobit Scottův manévr z bitvy u mysu Esperance, dosáhl však pouze čelní srážky ). 01:42 CUSHING zpozoroval čelní japonské torpédoborce na vzdálenosti 2000 yardů. 6ádal povolení k palbě a torpédovému útoku, dostal však povolení pouze k přípravě střelby! Přibližně ve stejné době zpozorovali nepřítele i japonci. Nutno konstatovat, že oba velící důstojníci tuto situaci prokaučovali a bitva se zvrhla v řadu chaotických soubojů jednotlivých lodí, nejdřív se střílelo a potom se ptalo na koho.
 
Hned na začátku střetnutí Callaghan, poté, co si uvědomil, že se ocitl uprostřed japonské formace vydal svůj diskutabilní rozkaz: liché lodě střílejí vlevo, sudé vpravo ( který nebral do úvahy parametry soupeřů, obtížnost zamíření, předchozí zamíření jednotlivých lodí atd. ). Zmatek na japonské straně byl podobný jako na americké straně, i japonci měli problémy s rozpoznáváním cílů.
 
01:45 obě japonské bitevní lodě, lehký křižník NAGARA a šest torpédoborců provedlo ostrý obrat na východ a Abe nechal osvětlit američany světlomety. 01:48 japonci zahájili palbu na Scottovu vlajkovou loď ATLANTA, američané stále neměli povolení k palbě a její dělostřelecký důstojník zahájil palbu na vlastní odpovědnost. Zde se projevila nevhodnost rozkazu sudá – lichá, proto ATLANTA zaměřila svoje děla na HIEI a divizi japonských torpédoborců proplouvajících před přídí, ATLANTA zasáhla asi 20 granáty poslední z nich, který začal hořet. V té době byla loď zasažena nejméně 30 granáty od japonských torpédoborců a pomocného dělostřelectva HIEI. Největší škody způsobil zásah jednoho nebo dvou torpéd z AKACUKI, loď ztratila chod, na řadě míst hořela, provedla obrat na jih a pomalu opouštěla bojiště. Někdy v této době došlo pravděpodobně k „Blue on Blue“ „přátelskému ostřelování“ od vlajkového křižníku SAN FRANCISCO, které vypálilo dvě salvy na malý křižník nebo velký torpédoborec a naplno ji zasáhli. Při tomto útoku padl kontraadmirál Scott a řada dalších mužů. ( SAN FRANCISCO údajně nestřílelo na ATLANTA, ale na loď plující za ní )
 
Od tohoto okamžiku se bitva změnila v sérii soubojů jednotlivých lodí ( obě formace se rozpadly ) a stala se značně nepřehlednou. Dále osudy jednotlivých lodí jednotlivě.
       
CUSHING vypálil několik salv na torpédoborec na pravoboku ( i když byl ve výhodné pozici k útoku na HIEI ), nato inkasoval zásah do středu lodi, který měl za následek výpadek elektřiny – hlavní děla byla mimo provoz. Poté, co se znovu HIEI na okamžik objevila dokázal pomocí nouzového ovládání odpálit salvu šesti torpéd na HIEI, neúspěšně. Na konci bitvy ho našel světelný paprsek z  NAGARY a  JUKIKAZE, které ho zasáhly nejméně 7 granáty, způsobily další škody a kapitán lodi dal  Ve 03:15 rozkaz k jejímu opuštění.
 
LAFFEY na začátku střetnutí se těsně vyhnul HIEI, neúspěšně na ni odpálil dvě torpéda a z bezprostřední blízkosti zasypal její nástavby uragánem střel. Mezi mrtvými na palubě byl mimo jiné Abeho náčelník štábu nám. Kapitán M. Suzuki a velitel lodi. Krátce nato se dostal do dělostřeleckého souboje s ASAGUMO, MARUSAME, SAMIDARE, které ho těžce poškodily, torpédo z TERUZUKI mu utrhlo záď a dvě salvy z KIŘIŠIMY zničily můstek, dělovou věž č.2, kotelnu, hřídel a kormidlo. Na to vydal kapitán lodi rozkaz k jejímu opuštění. Po opuštění lodi LAFFEY vybuchl v mohutné explozi, která stála život mnoha mužů z jeho posádky, kteří se zachránili z potápějící se lodě.
 
STERETT na začátku střetnutí se řídil Callaghanovým rozkazem sudá – lichá a ostřeloval plavidlo na pravoboku, pravděpodobně lehký křižníik NAGARA vzdálenou asi 3500 m. Za okamžik jedna japonská salva zasáhla záď a vyřadila kormidlo a další zničila přední stožár s anténou střeleckého radaru. Po té byl torpédoborec řízen pomocí strojů, zaměřil své torpédomety na bitevní loď HIEI, vzdálenou přibližně 1800 m a odpálil na ni 2 - 4 torpéda, cíl však nezasáhl. V průběhu torpédového útoku se dostal do dělostřeleckého souboje a inkasoval pět granátů ráže 127 mm, z toho jeden  zásah do můstku. Přibližně ve 02:20 se v jeho blízkosti objevil JUDAČI dvě torpéda a dvě salvy 127mm děl ho proměnily v hořící vrak dřív než se japonský torpédoborec na cokoliv zmohl. Plameny japonské lodi STERETT osvětlili a ten se stal lákavým cílem pro ostatní japonské lodě. Loď byla několikrát zasažena, na její palubě explodovala zasažená munice, pouze dvě hlavní děla mohla pokračovat ve střelbě, pouze stroje zůstaly nepoškozeny. Za této situace se fregatní kapitán Coward rozhodl ustoupit, protože věděl, že v dalším boji nemá velkou šanci. V boji zasáhlo STERETT¨ 11 granátů, z toho 3 ráže 356mm.
 
DD O´BANNON se na počátku boje zaměřil na lodě, které osvětlovaly americký svaz ze světlometů. Poté se ve vzdálenosti přibližně 1000m objevila HIEI, torpédoborec obrátil všechny svá děla na bitevní loď a začal ji ostřelovat. Me zi tím se s obtížemi vyhnul poškozenému STERRETU, po třetí salvě vydal Callaghan rozkaz k zastavení palby, ale kapitán lodi fregatní kapitán Wilkinson vydal rozkaz k torpédovému útoku na  HIEI, loď vystřelila dvě torpéda, ale bez úspěchu, cíl byl pravděpodobně zasažen, ale opět se projevila kvalita amerických torpéd. Torpédoborec se však dostal do těsné blízkosti bitevní lodě a to ho pravděpodobně zachránilo, bitevní loď nemohla v dostatečném úhlu sklonit hlavně hlavních děl a přestřelovala. Na to se loď vyhla přídi potápějící ho se LAFFEY a krátce poté japonským torpédům.            
 
Těžký křižník SAN FRANCISCO na začátku střetnutí ostřeloval japonskou loď, pravděpodobně JUDAČI vzdálenou asi dvě míle na pravoboku, osvětlil ji 127mm osvětlovacími granáty a vypálil na ni sedm salv z hlavních děl. Poté přenesl palbu na malý křižník, nebo velký torpédoborec vpravo na přídi a zasáhl ho několika salvami. Zasaženou lodí byla pravděpodobně ATLANTA. Dalším cílem se stala HIEI, vypálil na ni dvě salvy, které ji zasáhly na čáře ponoru. Za okamžik byl vydán rozkaz k přerušení palby, Callaghan si pravděpodobně uvědomil, že něco není v pořádku. Tento rozkaz byl pravděpodobně vydán pouze pro vlajkovou loď, ale palbu zastavily téměř všechny americké lodě. Nastal však kuriózní případ, kdy si obě strany myslely, že ostřelují své lodě a na okamžik přestaly střílet. Po obnovení palby si SAN FRANCISCO vzala „do prádla bitevní loď KIŘIŠIMA a zasáhla ho patnácti projektily ráže 356mm, a řada granátů menších ráží. Křižník byl těžce poškozen, hořel na dvaceti pěti místech, padl kontraadmirál Callaghan a řada příslušníků jeho štábu, padl velitel lodě, nato křižník pomalu, podél pobřeží Guadalcanalu opustil bojiště.
 
Těžký křižník PORTLAND se zaměřil na bitevní lodě a po obnovení rozkazu k palbě zasáhl HIEI vzdálenou v té chvíli asi dvě míle čtrnácti granáty 203mm. Kapitán lodi viděl tíživou situaci SAN FRANCISCO, rozhodl se mu odlehčit a zaštítit ho, přikázal zvýšit rychlost a při tomto manévru byl zasažen jedním japonským torpédem do zádi, bylo zničeno kormidlo a dva lodní šrouby ze čtyř. Vychýlené lodní pláty působily jako kormidlo a od této chvíle se křižník pohyboval ve velkých kruzích. I v tomto okamžiku dokázal vypálit z hlavních děl na HIEI.
 
Protiletadlový křižník JUNEAU mněl na počátku střetnutí problémy s rozeznáváním cílů a proto se zaměřil na lodě, které osvětlovaly americký svaz, zde nemohlo dojít k chybě, protože americké lodě jsou vybaveny světlomety. Fatálním pro křižník se stal zásah torpédem na přídi na levoboku v prostoru přední kotelny. Loď měla zlomený kýl a děla byla bez elektřiny, za této situace se kapitán lodi rozhodl z boje ustoupit.
 
Lehký křižník HELENA zpočátku boje ostřelovala japonská plavidla se světlomety, vyhýbala se ochromeným svým nebo japonským lodím, celou dobu efektivně využívala vší své výzbroje a vedla palbu i na ustupující japonce pomocí radaru, dokud byla neděje na úspěšný zásah.
 
Druhá divize amerických torpédoborců, která americkou sestavu uzavírala vstupovala do boje v době, kdy ostatní americké lodě už bojovaly. Velitel divize kapitán TOBIN měl jeden vážný problém, a to že nedostal od Callaghana žádné instrukce pro případ bitvy, musel proto jednat samostatně.
 
Torpédoborec AARON WARD  loď byla vybavena starým typem pátracího radaru a proto měl kapitán problémy s vyhledáváním cílů. Ostřeloval torpédoborec ve vzdálenosti asi 6500 m, po deseti salvách musel palbu přerušit, protože se v sektoru palby objevily vlastní křižníky. Krátce na to se musel vyhnout srážce s americkým křižníkem. Další cíl, který se chystal ostřelovat v poslední chvíli překryly obrysy křižníku SAN FRANCISCO. Krátce na to se americkým dělostřelcům „představil japonský torpédoborec“, který rozsvítil svoje rozpoznávací světla. Toho se chopili dělostřelci na torpédoborci a pálili na něj salvu za salvou, dokud na zádi lodě nevylétl sloup ohně a plavidlo se začalo potápět. Do této chvíle AARON WARD utrpěl pouze jeden zásah, a to do střediska řízení palby, které bylo zničeno, dostal se však do přestřelky s bitevními loděmi, inkasoval devět zásahů, z toho tři ráže 356mm, které zničily dálkoměr, radary, kormidlo a prorazily bok lodě, která začala nabírat vodu. V 02:35 loď ztratila chod a boj pro ni skončil, posádky se pokoušela loď provizorně opravit a dopravit ji do bezpečí.
 
Torpédoborec BARTON zbrusu nová loď bojovala pouhých sedm minut, vystřelil několik salv a čtyři torpéda, zastavil, aby se vyhnul srážce s jinou americkou lodí a v té chvíli ho zasáhly dvě japonská torpéda, jedno do přední kotelny a druhé do strojovny, loď se potopila v mohutné explozi, zahynula více než polovina posádky. 
 
Torpédoborec MONSSEN mněl vyřazen střelecký radar a proto musel vyhledávat cíle a vést na ně palbu pouze pomocí optiky. Vypálil pět torpéd na japonskou bitevní loď, dalších pět na jinou loď, a 127mm baterie ostřelovaly další japonský torpédoborec na levoboku. Pod kýlem lodi proplulo japonské torpédo, ale loď bojovala dál. Po sedmi minutách boje se nad lodí rozzářily osvětlovací granáty, kapitán lodi, v domnění, že jej osvětlují vlastní lodi vydal rozkaz k rozsvícení polohových světel, loď se však představila japoncům, kteří ji vzali do křížové palby a třicet sedmkrát ji zasáhli. V této situaci vydal velitel lodi rozkaz k jejímu opuštění.
 
Torpédoborec FLETCHER na začátku střetnutí mněl problémy s rozpoznáváním cílů a ostřeloval loď držící ve svých světlech ATLANTA. Jakmile kapitán lodě zjistil, že cíl ostřeluje více vlastních plavidel, přenesl palbu na plavidlo v hloubce japonské sestavy, který několikrát zasáhl a na jeho palubě vyšlehly plameny. Po přestávce v palbě způsobené Callaghanovým rozkazem, se zaměřil na další plavidlo. Poté provedl torpédový útok na cíl ve vzdálenosti tři a půl míle, na to ostřeloval další japonské lodě. Torpédoborec prošel celou bitvou bez nejmenšího poškození.

 
Nyní stručně japonské lodě:

Lehký křižník NAGARA, mnohokrát cílem ostřelování, z bitvy vyšla bez vážnějšího poškození
Torpédoborec JUKIKAZE, z bitvy bez většího poškození
Torpédoborec AMACUKAZE, jeho torpéda zasáhla BARTON a možná PORTLAND, v dělostřeleckém souboji s lehkým křižníkem HELENA byla těžce poškozena. ( 37 zásahů )
Torpédoborec TERUZUKI, prošel několika dělostřeleckými souboji, téměř nepoškozen.
Torpédoborec AKACUKI, rozstřílen US torpédoborci a potopil se v průběhu boje.
Torpédoborec INAZUMA, lehce poškozen několika granáty.
Torpédoborec IKAZUČI, lehce poškozen několika granáty, poškozena přední dělová věž.
Torpédoborec JÚDAČI, vypálilo salvu osmi torpéd, jedno z nich zasáhlo PORTLAND, další pravděpodobně  JUNEAU.     
Torpédoborec HARUSAME téměř nepoškozena.
Torpédoborec ASAGUMO téměř nepoškozena.
Torpédoborec MURASAME , zásah do kotelny, snížená maximální rychlost.
Torpédoborec ASAGUMO téměř nepoškozena.
Bitevní loď HIEI celkem 85 zásahů s poškozením, nebo zničením většiny Pl. děl a dalšího vybavení, včetně fatálního zásahu ze SAN FRANCISCO na zádi, který zablokoval kormidlo.
Bitevní loď KIŘIŠIMA pouze jeden zásah granátem ráže 152mm. 

Po bitvě

Američané:

Velitel HELENY kapitán Hoover po tom co zjistil, že oba  admirálové jsou mrtvi převzal velení a ve 02:26 nařídil obrat na kurz 092 a začal se stahovat z oblasti bitvy Kuličím průlivem. Následovaly ho: křižníky SAN FRANCISCO, JUNEAU, torpédoborce O´BANNON, STERRET; FLETCHER. Oba křižníky, a STERRET byly vážně poškozeny. JUNEAU byl potopen torpédem ponorky I 26 v 11:01

Japonci:

Na bojišti zůstali poškozená HIEI a torpédoborec JÚDAČI. V noci vzal  SAMIDARE na palubu posádku rozstříleného JÚDAČI. Posádka HIEI sice zvládla požáry na lodi, ale zablokované kormidlo se jí uvolnit nepodařilo.
 
Ráno zůstalo na mořské hladině sedm lodí: na severu hořely opuštěné a rozstřílené torpédoborce CUSHING a MONSSEN, dál na sever u ostrova Florida AARON WARD. Před Lunžským výběžkem bezmocně se zničeným kormidlem kroužil těžký křižník  PORTLAND. Na jihu  byla vlnami unášena zdemolovaná ATLANTA.  Kousek od severního pobřeží ostrova Savo kroužila HIEI v doprovodu JUKIKAZE a jižně od ostrova Savo hořel opuštěný JÚDAČI.
 
PORTLAND vypálil šest salv ze svých předních 203mm děl na opuštěný JÚDAČI a poslední salvou ho potopil. O to samé se neúspěšně pokusili dělostřelci na HIEI, za cíl si zvolili AARON WARD. Vlečná loď USS BOBOLINK odvlekla do bezpečí jak AARON WARD, tak ATLANTA, která se přes veškerou snahu posádky ve 20:15 potopila. Poté BOBOLINK odvlekl i ochromený PORTLAND. Zbylé US torpédoborce se potopily pozdě odpoledne.
 
HIEI byla potopena spojeným úsilím letectva CACTUS AIR FORCE a palubních letounů ENTERPRISE po osmnácté hodině večer.
 

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více