Main Menu
User Menu

9. zeměbranecký husarský pluk

9. honvéd huszárezred

Maros-Vásárhelyi 9. honvéd huszárezred
9. husársky pluk honvédu v Târgu Mureş


Nadriadené útvary: 24. Honvéd Kavallerie Brigade -11. Honvéd Kavallerie Truppendivision
Veliteľ: Plukovník Koloman Géczy von Garamszeg - Garamszegi Géczy Kálmán ezredes (1914)
Sídlo štábu: Maros-Vasárhely
Divízne veliteľstvá: I. divízia - Maros-Vasárhely (1914), II. divízia - Szamosújvár (1914)
Attila: tmavomodrý
Čakov: marenovo červený
https://www.mlorenz.at/
https://de.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/9-zemebranecky-husarsky-pluk-t63110#225310Verze : 0