Main Menu
User Menu

87. skupina zabezpečení misí [2009- ]

87th Mission Support Group

     
Název:
Name:
87. skupina zabezpečení misí
Originální název:
Original Name:
87th Mission Support Group
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.02.2009
Předchůdce:
Predecessor:
87. letištní skupina
Datum zániku:
Disbanded:
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.03.2009-DD.MM.RRRR 87. letištní křídlo
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
www.afhra.af.mil
URL : https://www.valka.cz/87-skupina-zabezpeceni-misi-2009-t137232#451376Verze : 0
MOD