Main Menu
User Menu
Reklama

Námořní bitvy starověku

Autor : 🕔01.03.2003 📕12.387
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
Bitva u mysu Eknomos (256 př.n.l)      
     
     Roku 256 př.n.l. vybojovalo římské a kartaginské loďstvo námořní bitvu u mysu Eknomos na jižním pobřeží Sicílie. Znovu se potvrdila účinnost abordáže, spočívající v přehazování přenostných mostíků. Kromě toho to byla první známá konvojová bitva, neboť Římané měli ve svém loďstvu dopravní lodě s vojskem, které chtěli vysadit na africkém břehu. Jejich loďstvo pod velením Manlia Vulsona a Antilia Regula mělo 230 bojových lodí a velký počet nákladních plavidel. V průběhu plavby na moři zaujalo loďstvo charakteristickou sestavu: 3 eskadry utvořili rovnoramenný trojúhelník plující před dopravními loděmi. Sestavu zakončovala čtvrtá eskadra plující v čelním tvar, která chránila dopravní lodě z týlu.

      Kartaginci měli také 4 eskadry tvořené z 250 lodí. veleli jim Hamilkar a Hanón. Jedna eskadra plula v řadě za sebou a vravo od ní ostatní tři v čelním tvaru. Tvořily jednu, mírně prohnutou linii s křídly vysunutými k protivníkovi. Když Kartaginci zpozorovali římské loďstvo, poslali dopředu dvě střední eskadry, které se po přiblížení k Římanům rychle obrátily, předstírající útěk. Římané je začaly pronásledovat, ale Kartaginci ustoupili jen o jednu míli a obrátili se zpět. Byl to pouze ústupový manévr, který měl za cíl rozbít sestavu Římanů a obklíčit jejich lodě. Úskok se tedy zdařil. Kartaginci nyní počítali s lehkým vítězstvím a začali taranovat. Římané však použili mostíky, připoutali se k nepříteli a pustili se do boje přímo na palubách, kde se projevila jejich převaha v pozemních bojích.

      Bitva probíhala se střídavým štěstím. Při pobřeží měli převahu Kartaginci, ale jejich dvě eskadry, které zaútočily jako první, utrpěly značné ztráty. Velitel loďstva dal proto rozkaz k ústupu. Ten stačily splnit pouze dvě eskadry, zbylé dvě Římané zničili. V bitvě tak zvítězili Římané, kteří ztratili jen 24 lodí a 10 000 mrtvých a raněných. Naproti tomu Kartaginci ztratili 94 lodí (30 potopeno a 64 zajato) a 40 000 mrtvých a zajatých.

Reklama

      Vítězství, které Římané dosáhli, jim umožnilo přenést bojové operace na území Afriky. Jejich vojsko však bylo na pevnině poraženo a loďstvo zničila bouře na zpáteční cestě u sicilského pobřeží.


Předchozí stránka          Následující stránka

Reklama

Další články autora

Autor : 🕔01.03.2003 📕12.387