Main Menu
User Menu
Reklama

Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Autor : 🕔09.02.2003 📕41.674
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

10. Přílohy


1. Nejčastější typy pažeb ve sbírce. Shora: nizozemská pažba, raný typ francouzské pažby (švýcarská), raný typ pažby s válcovým krkem a vysokým hřebenem


2. Srovnání mušket s doutnákovým a křesadlovým zámkem

Reklama


3. Srovnání iniciačních mechanizmů (zámků)

Obrázky zatím nejsou k dispozici ... 4 – 6) Mušketa s doutnákovým zámkem, inv. č. 2409


7. – 8. Další (méně časté) typy pažeb ze sbírky


9. Pažba muškety turecké

Reklama


10 – 12. Jezdecký meč – palaš, inv. č. 671/78.


13. Pappenheimka s hladkým zvonem, inv. č. 185985/78


14. Nejčastější typ pappeheimky ve sbírce


15. Pappenheimka s kónickým zvonem, inv. č. 236/78


16. Pappenheimka se zvonem složeným ze dvou částí a dlouhým úzkým štítkem


17. Pappenheimka se sklopným štítkem (anglický typ)


18. Sturmhaub, inv. č. 656/78

Reklama


19. Typ lehkého kyrysu, váha kompletu 6,3 kg, inv. č. 84/78


20. Přední kyrys s výřezem pasového lemu a jedním prsním nýtem


21. Přední kyrys s netypicky lemovanými průramky


22. Dva přední kyrysy. Levý má hmotnost 4,1 kg, inv. č. 276/78, pravý má hmotnost 4,7 kg, inv. č. 422/78.


23. Komplet, přední kyrys má hmotnost 8 kg, inv. č. 107/98, zadní má hmotnost 5,8 kg, inv. č. 138/98. Oba kyrysy jsou nastřelené


24. Bohatě profilovaný přední kyrys (inv. č. nezjištěno) a pappenheimka s hladkým zvonem, inv. č. 326/78


25. Uherský lamelový kyrys


26., 27. Romanticko-dekorativní umístění zbraní v Rytířském sále. Na obr. 26 jsou dva ze čtyř blíže neurčených praporců


28. Prachovnice


29. Plukovní buben


30. Silueta chropyňského zámku


31. Mušketa s doutnákovým zámkem, kolem r. 1630. Foto: Guth, J. a Tůma, M., 1998. Palné zbraně. S.57, obr. 60


32. Mušketa s doutnákovým zámkem, r. 1657. Foto: Guth, J. a Tůma, M., 1998. Palné zbraně. S. 86, obr. 96


33. Meč jezdecký (palaš), kolem r. 1660. Foto: Guth, J. a Tůma, M., 1999. S. 125, obr. 149


35. Rozdělení jízdy dle Wallhausena. Kriegskunst zu Pferde. Fig. 1


37. Vývoj uniforem dragounů v habsburské monarchii od konce 17. století do konce 19. století dle Knötela. Handbuch der Uniformkunde. S. 233


38. Ukázka ilustrace povelové techniky dle Gheyna. Výcvik se zbraněmi


39. Mapa Moravy (s jednotlivými panstvími) 2.poloviny 17. století. Morava reformace, renesance a baroka. S. 128- 129

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.02.2003 📕41.674